Sosyalist Alternatif – CWI i Turkiet tar nya steg framåt

2015-05-30 23:41:23


Nihat Boyraz, aktiv i Socyalist Alternatif, sprider den nya tidningen.

Lagom till Första maj i år kom Sosyalist Alternatifs (CWI i Turkiet) nya tidning ut. Tidningen, som också heter Sosyalist Alternatif (Socialistiskt alternativ), markerar ett nytt steg i bygget av CWI i Turkiet.
– Med tidningen når vi fler och lär känna fler socialistiska aktivister, säger Nihat Boyraz, som är med i Socyalist Alternatifs redaktion.

Intervjun med Nihat Boyraz är hämtad från Offensivs tyska systertidning Solidarität.  

Behövs det en ny vänsterorganisation i Turkiet?
– Innan jag besvarar frågan måste vi återigen betona att det är absolut nödvändigt att organisera sig överhuvudtaget. Man kan inte kämpa ensam. De problem som kapitalismen för med sig blir allt mer uppenbara. Det gäller såväl globalt som i Turkiet.
– Vi i Sosyalist Alternatifs strävar efter att ge ett marxistiskt svar på alla dessa problem, vare sig det handlar om svältlöner eller uppsägningar, krig eller förtrycket av kurderna.
– I Turkiet har samma parti [högerpartiet AKP, Rättvise- och utvecklingspartiet] suttit vid makten sedan år 2002. Sedan dess har det skett en fyrdubbling av de rikaste individernas förmögenheter, medan minimilönen på 950 turkiska lira (cirka 3 000 kronor) ligger under svältgränsen. Minsta motstånd mot exploatering och orättvisor möts av hård repression från regeringen.
– I demonstrationer och protester får vi ofta frågan om vi inte är en splittring från någon grupp och om vi startar från noll i bygget av ett helt nytt parti. Men vi uppfinner inte hjulet på nytt, utan vilar på en socialistisk tradition och de erfarenheter som finns i CWI efter mer än 40 års deltagande i den globala kampen.

Hur förhåller ni er till andra vänsterorganisationer som HDP och BHH?
– HDP (Folkets demokratiska parti) och BHH (Förenade junirörelsen) är två nya organisationen och ett steg i riktning mot vänsterenhet.
– Medan HDP är ett parti som i huvudsak samlar den kurdiska frihetsrörelsen och den turkiska vänstern med målet att bli ett brett massparti, är BHH en allians av olika turkiska vänstergrupperingar och oberoende aktivister. BHH har till skillnad från HDP varken potential eller mål att bli ett nytt vänstermassparti.
– Vi diskuterar nu internt om vi ska ansluta oss till HDP eller inte. Oavsett vilket beslut vi fattar har vi en positiv hållning till HDP. Vi välkomnar HDP:s strävan att övervinna etniska och religiösa splittringar, vilket med tanke på den situation som råder i regionen är av största vikt, men vi tror dock att detta ensamt inte räcker. Det gäller också att klargöra att striden står mellan fattiga och rika.

– Vi uppmanar till en röst på HDP i parlamentsvalet i juni. Skulle HDP komma över den odemokratiska 10-procentsspärren skulle AKP inte kunna styra ensamt.
– En valframgång för HDP skulle innebära ett stort framsteg för den turkiska och kurdiska arbetarklassens kamp samt för bygget av nytt stort vänsterparti.

Vad händer för närvarande i klasskampen?
– Under de senaste åren har det ägt rum en betydande ökning av antalet konflikter på arbetsmarknaden. Oftast i form av strider mot uppsägningar. Men ännu har kampen inte utvecklats till att involvera arbetarklassen som helhet. Fackföreningarna är i händerna på byråkrater. Det saknas också en politisk kraft som kan förena enskilda strider.
– Men illusionerna om AKP är dalande och bland arbetarna växer missnöjet. Det regerande AKP och president Erdogan har kunnat profitera på det falska välstånd som har skapats genom konsumtion på kredit, det vill säga lånade pengar. En ny ekonomisk kris kommer att få katastrofala följder för arbetarklassen.
– Kapitalismens kris tillsammans med erfarenheterna av den senaste tidens kamp kan skapa förutsättningar för att bygga upp en ny stark och enad arbetarrörelse mot kapitalismen.

Vad vill ni uppnå med Sosyalist Alternatif?
– Vi ser tidningen som ett medel för att förbereda oss inför framtidens stormar. Sosyalist Alternatif ger oss nya möjligheter att sprida våra idéer och att lära känna nya aktivister som kämpar för en socialistisk värld.
– Vi är medvetna om att vi fortfarande befinner oss i början och mycket återstår att göra. Samtidigt är vi också medvetna om att klockan tickar snabbt och att vi måste skynda på. Men vi har fördelen att vara internationalister och tillhöra en socialistisk international som CWI, avslutar Nihat Boyraz från Sosyalist Alternatif. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!