Sri Lankas socialister i kamp mot krig och fattigdom

2006-12-20 12:28:34
Tre dagar innan United Socialist Partys (CWI i Sri Lanka) kongress samlades i Colombo genomfördes en självmordsattack mot försvarsministern – bror till president Mahinda Rajapakse. Två i hans följe dog och tretton skadades så svårt att de hamnade på sjukhus. Gotabhaya Rajapakse undkom med livet i behåll, men angreppet betraktades som en krigsförklaring från de tamilska frihetstigrarna (LTTE).

På bara några timmar hade den nationalistiska antitamilska organisationen JVP (Folkets befrielsefront) täckt huvudstaden med affischer där de krävde att LTTE skulle förbjudas. USP hade satt upp 2 000 affischer under de två nätterna innan. Många tryckerier hade vägrat att trycka USP/CWI:s text, som öppet kritiserade regeringens krigshets och pekade på de enorma summor som anslagits till krig i den nya budgeten samtidigt som priserna på basvaror skjutit i höjden: ”Parlamentsledamöters och ministrars löner går genom taket medan vanligt folk hankar sig fram för att överleva!”
Under helgen var spänningarna stora i huvudstaden. Regeringen övervägde att förbjuda ”tigrarna”. Ett sådant drag hade omöjliggjort varje fredssamtal; det blodiga inbördeskriget skulle återupptas i full skala. Båda sidor har förberett för detta, men majoriteten av befolkningen fruktar det. Representanterna för de stora kapitalistiska makterna och de norska fredsbevararnas ansträngningar för att upprätthålla det luggslitna fyra år långa ”eldupphöret” har visat sig fruktlösa.

Högt deltagande

Mot denna bakgrund krävdes det stort mod av kamraterna i USP, speciellt de från den tamilsktalande minoriteten, för att ens åka till Colombo. Trots det kom nästan 70 partimedlemmar när United Socialist Partys nionde kongress genomfördes 4 och 5 december. Vägen fram till Kamkaru Sevana Workers Centre, där kongressen hölls, kantades av affischer och röda fanor. Samlingslokalen dekorerades med porträtt på Marx, Engels, Lenin och Trotskij och affischer från USP:s senaste kampanjer. En utställning längs en vägg visade på den massiva mediebevakningen partiet fått sedan ordföranden Siritunga Jayasuria kom på tredje plats i förra årets presidentval. En folder med material gav exempel på den solidaritet som visats genom protester som hölls världen över när den tamilska parlamentsledamoten Nadharaja Raviraj nyligen mördades (Se tidigare Offensiv). Siritunga, själv ett mål för dödspatrullerna, talade inför kongressen om Civil Monitoring Commissions arbete och om den ekonomiska och politiska krisen, som kanske är den värsta som landet någonsin stått inför.
De dokument han föreslog att kongressen skulle godkänna, diskuterades genomgående. Diskussionerna visade prov på att USP i sina led kan förena representanter från den tamilsktalande minoriteten, såväl muslimer som singaleser, kvinnliga som manliga arbetare och ungdomar. Ett brev från ordföranden för gruppen i Jaffna, norra Sri Lanka, lästes upp. Han önskade partiet välgång och beklagade att han inte kunde delta på grund av den fysiska blockaden som omöjliggör alla resor söderut.

Fördubblat medlemstal

En appell för ekonomiska bidrag till partiet från Srinath Perera samlade in utmärkta 45 000 rupier. Vid slutet av kongressens första dag hölls en rapport om huvudfrågorna när det gäller situationen i världen idag och CWI:s utveckling. Den andra dagen inledde partiets huvudorganisatör Dhammika de Silva en livlig diskussion om partibygget och målet att fördubbla medlemsantalet. Man röstade om de politiska och organisatoriska rapporterna och valde en ny partistyrelse. Kongressen avslutades med att deltagarna sjöng den lankesiska versionen av Internationalen.
Lankadeepa, Sri Lankas mest spridda dagstidning, nämnde de viktigaste delarna i USP:s pressmeddelande om kongressen. En tamilsk dagstidning skrev dessutom att USP diskuterat arbetarklassens roll när de sökte ett svar på den nationella frågan.
Kvällen därpå höll president Rajapakse ett TV-sänt tal om återinförandet av den hårda lagen Prevention of Terrorism Act (PTA). Denna lag gör att staten fritt kan gripa och häkta vem som helst de vill tysta, anklagade för hot mot säkerheten.

Militärstyre?

”Detta är snudd på militärstyre,” sa Siritunga Jayasuriya till pressen när de bad honom om en kommentar. ”Denna åtgärd är inte ett försök att återuppta kriget; det kan de göra ändå. Detta har använts tidigare och kommer att användas på nytt i ett försök att skrämma och kväva folkliga proteströrelser mot regeringen genom att tvinga ner arbetarklassen och de fattiga i än värre misär. Det finns ingen som står upp mot regeringen, ingen annan vänsterkraft än vår. Detta är tragedin i dagens situation.”
Vid den senaste tidens omröstningar i parlamentet, om den avskyvärda krigsbudgeten och om förlängningen av undantagstillståndet, har endast de tolv parlamentsledamöterna från Tamil National Alliance röstat emot. Oppositionen United National Party, som säger sig vara emot kriget, har inte bara slutit en allians på pappret med de styrande singalesiska nationalisterna, utan röstar också med dem, vilka åtgärder de än vidtar!
”Landet är helt klart delat mellan norr och söder”, kommenterade Siritunga. Under onsdagen 6 december, före Rajapakses tal, hade de så kallade ”patrioterna” i de nationalistiska singalesiska organisationerna gått ut på gatorna i huvudstaden och andra städer i söder för att torgföra sina rasistiska antitamilska paroller. Nu framträder ett reellt hot om att 1989 års pogromer och förföljelser av tamilsktalande människor i söder ska upprepas, samtidigt som regeringens flygplan och krigsfartyg inlett öppna angrepp mot LTTE:s ställningar i norr.

Pratar om fred…

Trotts detta pratar regeringen fortfarande om fred. Under en informationsträff i Colombo för ambassadörer från Asien och länderna kring Persiska viken, försäkrade Rajapakse att fredssamtal inte är blockerade genom de nya händelserna då LTTE inte har förbjudits än.
Faktum är att avtalet om eldupphör uttryckligen förbjuder återinförandet av PTA – vilket gör att åtgärden blir ytterligare en kränkning mot fredsavtalet, tillsammans med de militära och halvmilitära operationerna som båda sidor genomför!
Fredag 8 december kom så positiva nyheter. En regeringskritisk rapport publicerades. En expertpanel som utsågs på en konferens från alla partier i augusti rekommenderar ”maximal lokalt styre” för nord och öst som en enhet. Därmed går den emot det domstolsutlåtande för en ny uppdelning av nord och öst, som nyligen gavs i syfte att försvaga de tamilsktalandes krav. Det var det singalesnationalistiska JVP som dragit frågan inför domstol, där de fick stöd från en lika nationalistisk domare. USP har bestridit processen.
Kommittén kommer även att beakta förslag om att etablera autonoma regioner för de singaleserna i nordost och den muslimska befolkningarna i öster. Detta är i linje med USP:s ståndpunkt, som drivit kampanj för sådana demokratiska rättigheter till maximalt självbestämmande för landets förtryckta minoriteter.
Även om expertpanelens slutsatser också speglar det enorma internationella tryck som utövas av utländska kapitalistiska regeringar, speciellt USA och Indien, visar det att ”man tjänar på att driva kampanj i de frågor vi fört fram, vilket visar på den kraft som arbetarklassen har och de tamilsktalande minoriteternas tyngd i Sri Lanka”, som Siritunga sa.

Utslag av kamp

Sri Lankas framtid är osäker. Regeringen står inför en kris, men det är svårt att säga vilken utväg man väljer. Det är möjligt att man går ut i ett fullskaligt krig för att stärka sin ställning, men för att göra det kan man också utlysa nyval. Huvudoppositionen UNP står även de inför stora problem och kan splittras.
JVP:s och andra nationalistiska organisationers splittringsförsök kan lyckas – eller inte. Strejker, maskningsaktioner och protester som nyligen genomförts av arbetare på teplantagerna, arbetare inom telekomsektorn och till och med lärare, speglar starka stämningar av förbittring mot arbetsgivare som gömmer sig bakom globaliseringen och nyliberalism för att hålla nere eller vägra betala ut lönerna.
Den enda vägen framåt i denna situation ligger längs de linjer som fördes fram under USP:s nionde kongress. Den uppmanade till att återsamla en demokratisk arbetarkongress för att diskutera den kritiska situationen och hur man ska kunna mobilisera maximalt motstånd från arbetarklassen. Den föreslog även att en bred plattform skulle bildas för att kämpa i de tre nyckelfrågorna krig, nationalism och nyliberalism.
”Återigen”, sa Siritunga Jayasuria, ”är det upp till USP att ta initiativet. Ingen annan i landet höjer rösten för arbetarklassens behov och kämpar för socialismens sak. Under vilka förhållanden som helst under de nästkommande veckorna, månaderna och åren, vilket vår kongress visade, kommer USP:s medlemmar över hela landet inte att smita undan sitt historiska ansvar”.
Elizabeth Clarke
CWI, Colombo

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!