ST-kongress mot privatiserad myndighetsutövning

2012-06-07 12:08:24
– En av kongressens stora frågor var den ökade användningen av bemanningsföretag. Allt fler myndigheter lägger ut sin verksamhet på entreprenad. Myndigheternas verksamhet privatiseras.
Det säger Siv Norlin, förbundsstyrelseledamot i fackförbundet ST som i förra veckan höll kongress.

Siv är ST-Försäkringskassans ordförande och på kongressen omvaldes hon till ST:s förbundsstyrelse.

Vilka var kongressens viktigaste frågor?
– Det stora fokuset på kongressen, diskussionerna och förslagen och beslut har handlat om hur viktigt det är att ST verkligen tar tag i arbetsmiljöproblemen. Den arbetsmiljöfråga som under kongressen hade mest utrymme var om det hot och våld som ST:s medlemmar utsätts för. Det handlar om ST-medlemmar på myndigheter som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kronofogden, men också om medlemmar som jobbar inom bolag som exempelvis spårtrafiken.
– Kongressen tog också ett uttalande där vi bland annat lyfter fram att problemen till stor del bottnar i de senaste årens besparingar. Till exempel bidrar de allt hårdare regelverken som de anställda ska tillämpa till en sämre arbetssituation. Trots goda statsfinanser urholkas välfärden och medlemmarna får betala priset tillsammans med elever, arbetslösa, sjukskrivna och andra som är beroende av välfärdens tjänster.
– En annan stor fråga handlade om den ökande användning­en av bemanningsföretag i staten. Allt fler myndigheter använder sig av att lägga ut uppgifter på entreprenad och låter bemanningsföretag utföra myndighetsutövning.
– ST anser att myndighetsutövning enbart ska utföras av anställda inom staten och det av flera skäl. Det handlar om en förtroendefråga för rättstillämpning och att ­allmänheten ska kunna känna sig trygga med att det är statsanställda med det särskilda uppdrag i sin yrkesutövning som statstjänstemän har, som fattar ­beslut om t ex deras föräldrapenning.
Men det handlar också om meddelarskyddet om man vill informera om vad som händer inom en myndighet.

Vad innebär detta för Försäkringskassan?
– Inom Försäkringskassan t ex innebär det att personal anställd vid bemanningsföretag har sämre anställningsvillkor än de som är anställda av Försäkringskassan (FK), det innebär att om en FK-anställd går till media och informerar om händelser inom Försäkringskassan  är de skyddade av meddelarskyddet, det gäller inte en bemanningsanställd, som kan uppleva precis samma sak i sin vardag, berättar Siv och fortsätter:

– Kongressen skickade också en solidaritetshälsning till Fackförbundet YS-stat i Norge med anledning av deras strejk för högre lön och trygga anställningar. ”Vi stödjer dem i deras kamp för att minska antalet projekt­anställningar, för att bekämpa försämrad anställningstrygghet genom tillfälligt inhyrd personal”, uttalade ST-kongressen.
Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!