Stockholm: Rädda hyresrätten

2011-01-21 10:57:47
Nu drar kampen för hyresrätten igång igen. 80 deltagare slöt upp på ett möte med nätverket Rädda Hyresrätten i Stockholm. Vi diskuterade framförallt vad som ska gö­ras åt de nya ombildningsprogram som högern nu sjö- sätter.
Under den förra mandatperioden (2006-2010) ombildades 22 230 lägenheter från kommunala hyresrätter till bostadsrätter.

Sällan har så stora värden, sammantaget 32 miljarder kronor, överförts från allmän ägo till privatper- soner. Samtidigt har de sålts till kraftiga underpriser.
Enligt managementkonsulten Mikael Flovén har stockholmarna lurats på i snitt 1,7 miljoner kronor per såld lägenhet, totalt 50 miljarder kronor under de senaste tio åren.
Fördelningen är att 7 810 lägenheter ombildades i innerstan, 5 198 i närförorterna och 9 203 i ytterförorterna. Många av ombildningarna i det som räknas som ytterstan har skett i Dalen, Östberga och Västertorp, me- dan det runt t ex Järvafältet bara har ombildats 500 lägenheter.
För 14 380 lägenheter slutade processen med ett nej till ombildning – vilket visar att ombildningar kan stoppas. Lägg där till de 3 000 kulturmärk­ta lägenheterna där staden satte stopp så blir siffran 17 380.
Den 13 december skulle Stadshus AB ha beslutat om direktiv för nästa våg av ombildningar, men beslutet sköts upp till den 26 januari.

Det står klart att högerledningen kommer att satsa på ombildningar i ytterstan. För innerstan kvarstår ombildningsstoppet från år 2008. Rädda Hyresrätten pekar på att allmännyttan idag bara utgör 20 procent av det totala bostadsbeståndet i kommunen och istället borde fridlysas.
I vissa områden i närförorterna kan allmännyttan komma att utrotas då det räcker med att några få fastigheter ombildas så är den borta. Dess-utom kräver Rädda Hyresrätten att de värsta demokratiluckorna i regelverket kring ombildningar täpps igen.
Det rör bland annat kravet på att ett nej på en köpstämma måste respekteras och att man inte ska kunna ha ett oändligt antal stämmor till dess att hyresgästerna till slut ”röstar rätt”. Lika tärande på etik och grannsämja är systemet med fullmakter, där en person kan företräda hur många boende som helst. De så kallade oberoende granskarna har i dag ingen som helst funktion på stämmorna mer än att närvara.
Konsulter med starka ekonomiska intressen i affären tillåts härja fritt i kvarteren, knacka dörr, utöva påtryckningar på släktingar m m.
Om du vill vara med och föra fram dessa krav till politikerna är du välkommen till protesten utanför mö­tet den 26 januari, kl 15.30 vid Stadshuset.

Redan på måndag den 24 januari  äger ett möte för hyresgäster som drabbas av chockhyreshöjningar rum, kl 18.00 på Sköldgatan 6.
Det är nätverket Järvas Framtid som bjuder in för att samordna hyres­gäster från olika stadsdelar som  mö­ter hyreshöjningar på 20 till 50 pro- cent till följd av renoveringar.
Järvas Framtid har genom kamp fått ner hyreshöjningarna, men problemen med finansiering av miljonprogrammens renoveringskostnader är gigantiska över hela landet och hyresgästerna måste gå samman för att inte bli förlorare.
Elin Gauffin

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!