Stoppa allt militärt samarbete med Israel

2009-01-21 14:47:14
Under lång tid har Sverige haft ett långtgående vapensamarbete med Israel och dess krigsmaterielindustri. Det har handlat om svensk import av krigsmateriel, utlåning av svensk militär utrustning till Israel samt ett omfat- tande utbyte av militära erfarenheter.

Vapensamarbetet avslöjades redan år 2006 av Palestinagrupperna i en omfattande rapport: Det okända vapenbröd­raskapet – Sveriges militär- samarbete med Israel.
I rapportens sammanfattning skriver man att ”det militära samarbetet med ett krigförande land” … ”är av en sådan omfattning att man får intrycket att Sverige och Israel är vapenbröder i en sorts gemensam kamp.” Rapporten visar också tydligt att försvarssamarbetet har skett på in­itiativ av den förra s-regeringen och utan opposition av högeralliansen.
– Det finns inget som tyder på att någon positiv förändring har skett se­dan 2006, säger Per Gahrton, ordförande i Palestinagrupperna, till Offen- siv.
Rapporten grundar sig bland an­nat på dokument från Försvarets materialverk (FMV), men den bild som ges är sannolikt bara toppen på isberg då de flesta handlingar är sekretessbe-lagda.
Några exempel på vapensamarbe­te: det svenska JAS-planet visades år 2003 upp på en flygmässa i Paris med israeliska robotar monterade, hjälmar och skyddsmasker lånades ut till israe­liska vapenproducenter, en testflygning med en israelisk UAV-farkost (Unmanned Aerial Vehicle) genomfördes år 2002 i Norrbotten.

Sverige har också importerat vapenkomponenter från Israel. Mellan år 2000 och 2004 importerades israeliskt krigsmateriel för ca 150 miljoner kronor, bland annat ett antitorped­vapensystem, ammunition samt störsändare.

Några exempel, från en lång lista, på utbyte av militära erfarenheter: Israels militärattaché begärde år 2003 att få information om hur ”u-båtsbesättningar lever”, tre svenska officera-re besökte år 2005 ett israeliskt va- penföretag för att bland annat bese ”värme/kyl/NBC- och kraftanläggningar för stridsfordon”, svenska officerare deltog i mars 2005 på en kon- ferens i Tel Aviv om ”lågintensitetskonflikter”. På konferensen hölls föredrag om stadskrigföring, gerilla­krig samt utdragen lågintensitetskonflikt – det vill säga precis den sorts krigsverksamhet Israel är inblandat i på grund av ockupationen av palestinska områden.
År 2000-2004 gjordes ett fyrtiotal tjänstresor till Israel i FMV:s regi. Israeliska militärer och vapenproducen­ter besökte också Sverige ett flertal gånger.

Det finns även i flera dokument skrivningar om säkerhetsskyddsöverenskommelser mellan Sverige och Israel.
Det gäller till exempel då SAAB behövde information för att kunna anpassa JAS-planet till ”israelisk utrustning (inklusive beväpning)” (citatet är taget från en begäran av SAAB till FMV om säkerhetsskyddsöverens­kommelse).

Frank Pettersson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!