Stoppa avverkningarna i Tyresta

2019-01-23 11:33:21

foto: Mattias Bernhardsson
Tyresta naturreservat hotas att delvis avverkas. Skriv under protestlistan och kom med i motståndet.

På några få dagar har över 1 500 skrivit på namninsamlingen för att stoppa en privat markägare från att genomföra avverkningar i den privatägda delen av Tyresta naturreservat.

Namninsamlingen genomförs av ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap”, en kampanj som initierades av medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna för två år sedan.

Tyresta naturreservat innefattar landets största sammanhängande urskogsområde söder om Dalälven. Naturreservatet har som syfte ”att bevara och vårda ett stort, tätortsnära naturområde av mycket högt värde för biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv med dess skogar, våtmarker, odlingslandskap, vattenmiljöer samt växt- och djurliv”, slår skötselplanen fast.
Men i den södra delen finns fortfarande ett skogsområde som är privatägt, trots att det ligger inne i naturreservatet. Ägaren KMN Förvaltning AB förbereder nu för avverkningar i sin del av Tyrestaskogen. De har skapat ”basvägar” – kört sönder mark och vegetation med skogsmaskiner – för att förbereda avverkningar.
KMN Förvaltning AB ägs av mångmiljonären och ägaren till Sandemar Slott, Karin Linnéa Mattsson Nordin, som också fick igenom sina egna regler i skötselplanen för sin del av naturreservatet – ”skötselområde C” – där de får rätt att bedriva skogsbruk, trots att det är naturreservat.
Området som nu körs sönder av skogsmaskiner och förbereds för avverkning har pekats ut som en viktig tjäderspelplats.

Namnlistorna kommer att lämnas över till Länsstyrelsen Stockholm, Stiftelsen Tyrestaskogen, Haninge kommun och KMN Förvaltning AB med följande krav:
Omedelbart stopp för planerade avverkningar och ytterligare ”basvägar” inom Tyresta naturreservat.
Ett nytt förslag till skötselplan som inte tillåter skogsbruk någonstans inom naturreservatet måste tas fram.
Marken i skötselområdena C3 och C4 måste köpas upp av antingen kommunen eller länet för att trygga ett fullvärdigt och långsiktigt skydd av skogen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!