Stoppa Blackstones plundring av fattiga förorter

2018-10-31 11:00:04


Den stenrike Stephen Schwarzman beskrivs som en ”Kungen av Wall Street”.

I ett försök att bättra på sin skamfilade image för uselt underhåll och skamlösa hyreshöjningar byter Blackstone-ägda D. Carnegie & Co den 30 oktober namn till Hembla. Det lär lura få av bolagets hyresgäster, men att världens största riskkapitalbolag på kort tid har tillåtits segla upp som största ägare av privatiserade miljonprogramsområden i Storstockholm och Mälardalsregionen är ett sorgligt monument över den sociala bostadspolitikens sammanbrott.

”Hemmet är en speciell och viktig plats. Det är där barnen växer upp, där musik spelas för högt och där födelsedagar firas. Det är också en plats där man ska kunna känna trygghet och trivsel”, hycklar Blackstone-ägda D. Carnegies nya VD Svein Erik Lilleland i ett pressmeddelande om namnbytet. Frågan är om han begriper hur falskt detta skorrar bland de boende i bolagets 21 478 lägenheter – bara ett halvår sedan bolagets usla förvaltning dömdes ut som ett hot mot deras liv och hälsa i en rapport av Hyresgästföreningen i Stockholmsregionen?
Blackstone Groups fastighetsbolag, vars öppet deklarerade motto lyder ”buy it, fix it, sell it”, är inte ute för att bedriva välgörenhet i utsatta bostadsområden, som de i rasande takt förvandlar till en fattigdomsfälla för de boende. Det är bara något år sedan D. Carnegies förre VD på en av SVD:s börsdagar skröt över att bolaget höjer hyran fem gånger snabbare än de genomsnittliga hyreshöjningarna, som i sin tur ökar dubbelt så snabbt som konsumentprisindex. I Husbys fall höjs hyrorna efter 5-6 veckors fuskrenoveringar på ”rullande ROT”, som metoden kallas, med 54 procent.

Under rubriken ”Låg risk – hög avkastning” dräglar också bolagets senaste kvartalsrapport över hur extremt lönsamt det är att ”skapa värden genom renoveringar” och förtätningar på en marknad där kötiden för en hyresrätt är tio år. Med höjda snitthyror för renoverade lägenheter på 45-49,5 procent under de tre senaste kvartalen skryter rapporten med en ”överskottsgrad” (vinstmarginal) på 51,9 procent under det första halvåret 2018, sedan de totala hyresintäkterna på 703 miljoner har överträffat driftskostnaderna med 365 miljoner. Det betyder en svindlande snabb uppvärdering av bolagets aktier, med 29 procent jämfört med samma period ifjol!
”Vår strategi fungerar!” utropar den nye VD:n Lilleland i bolagets pressmeddelande, som också ser sin affärsmodell stärkt av att ”flera andra stora internationella aktörer” också följer efter, som det nu Vonoviaägda Victoria Park.

I Sverige är det avreglerade finans- och bostadsmarknader i kombination med tidigare utförsäljningar från allmännyttan som har öppnat upp för riskkapitalbolagens inträde, sedan bostäderna i många fall har snurrat runt mellan en rad privata fastighetsägare.
Med Blackstone i spetsen slår finansialiseringen av världens bostadsmarknader nu igenom med full kraft även i Sverige. Och det är ur askan efter den globala finanskrisen 2007-2008 som Blackstone likt en Fågel Fenix har kunnat stiga upp som världens högst värderade riskkapitalbolag, med en sådan aptit på bostäder att bolaget världen runt har blivit en sinnebild för bostadens förvandling från en social rättighet till en handelsvara och spekulationsobjekt.
Efter att bolaget grundades 1985 som en firma för snabba klipp på företagsköp, fusioner och avstyckningar gjorde det sina första elddop i fastigheter efter kraschen för amerikanska sparbanker i slutet av 1980-talet (S&L-krisen), och i så kallade hedgefonder efter internetkraschen år 2000. Men det var med avstamp i en börsintroduktion strax innan finanskrisen 2008, där även den kinesiska staten enligt tidskriften Forbes bidrog med en investering på tre miljarder dollar, som Blackstone efter kraschen kunde ta kommandot från mer reglerade rivaler som Goldman Sachs och Morgan Stanley genom storskaliga uppköp av all sorts fastigheter, alltifrån Hilton Hotels till tiotusentals utmätta hem.

I en rapport av Leilani Farha, FN:s särskilda representant för rätten till bostad, till FN:s generalförsamling den 18 januari 2017 om ”bostadsmarknadens finansialisering” beskrivs hur den globala finanskris som inleddes med konkursen för Lehman Brothers i USA inom fem år ledde till 13 miljoner utmätta hem och 9 miljoner vräkta hushåll med 35 miljoner familjemedlemmar. I Spanien blev resultatet en halv miljon utmätningar och 300 000 vräkningar.
Som rapporten slår fast: ”Bostadsmarknaden har finansialiserats: värderad som en vara snarare än som en mänsklig bostad har den blivit ett verktyg för att ackumulera förmögenheter snarare än en plats att leva värdigt i, bilda familj i och trivas i inom ett samhälle. Bostäder har blivit en säkerhet för finansiella instrument – handlade och sålda på globala marknader. Den har förlorat sitt värde som en universell mänsklig rättighet”.
Det är en finansialisering som enligt rapporten har ”sitt ursprung i nyliberalism, bostadsmarknadernas avreglering och strukturella anpassningsprogram som har tryckts på av finansiella institutioner och godkänts av staterna. Den har också samband med handels- och investeringsavtal, som har gjort staters bostadspolitik ansvariga inför investerare snarare än mänskliga rättigheter”. 


På denna marknad
har Blackstone liknats vid Andernas jättegam, en kondor som kretsar högt över de mindre gamarna som hittat bytet och sedan sjasar bort dessa. I spåren av mindre fastighetsgamar tog Blackstone snart efter USA:s finanskris kommandot genom att köpa upp och hyra ut utmätta egnahem för 10 miljarder dollar, vilket snart gjorde bolaget till USA:s största hyresvärd. Av de 200 000 utmätta hem som såldes till riskkapitalbolag ägde inom några få år Blackstone 50 000.
Kraschade fastighetsbubblor öppnade enorma möjligheter till snabba klipp även i länder som Spanien, Irland och Storbritannien. Mer än 36 000 fastigheter i London ägs idag av skalbolag i skatteparadis som Bermuda, Virgin Islands, Isle of Man och Jersey.
Takten i fastighetsmarknadens förändring genom spekulation med massiva mängder kapital och överskottslikviditet via banker, försäkringsbolag, pensionsfonder, hedgefonder och riskkapitalbolag är svindlande. På ett år från mitten av 2013 ökade värdet av fastighetsköp i 100 av världens största städer från 600 till 1 000 miljarder dollar. Merparten av världens utlandsinvesteringar i fastigheter har också placerats i bostadsfastigheter.
Sedan den spanska staten 2012 legaliserade vinstdrivande fastighetsfonder gick även den korken ur flaskan. Via dussintals fonder befäste Blackstone inte bara sin position som Spaniens största ägare av både hotell och mer än 100 000 hyresbostäder, utan även som världens största fastighetsbolag. Det skedde genom en rad klipp på lågt värderade fastigheter från stadshuset i Madrid 2013 (inklusive 1 800 sociala bostäder), Catalunya Banc 2014 och Banco Santanders innehav av den bankruttmässiga Banco Popular 2017.
Leilani Farha listar idag Hongkong, London, München, Stockholm, Sydney och Vancouver som de så kallade ”hedge-städer” där bostadspriserna har skenat mest, vilket ”har skapat enorma tillgångar för de förmögna medan det gjort bostäder alltför dyra för de flesta hushåll som inte redan investerat i marknaden”.

I Storbritannien har Blackstone skapat stor oro, sedan bolaget köpte upp en 90-procentig andel av Sage Housing Association – ett bostadsföretag med 100 000 lägenheter som trots att det är vinstdrivande ändå har påståtts stå för högkvalitativa sociala bostäder. Enligt Financial Times ströks omedelbart ”Housing Association” som refererar till sociala bostäder med låga hyror ur namnet.
”Grenfell (höghuset Grenfell Tower, där 71 boende dödades i en brand) understryker de allvarliga konsekvenserna av marginaliseringen av sociala bostäder och dess nedgång från 33 till 17 procent av alla bostäder de senaste fyra årtiondena”, varnar Kevin Gulliver i SHOUT, en brittisk kampanj för sociala bostäder.
Sedan Blackstones nya Property Partners Europe-plattform i våras även köpte upp 2 500 lägenheter i centrala Berlin konstaterade James Seppala, Europachef för Blackstones fastighetsaffärer som också är styrelseordförande i D. Carnegie/Hembla, att affären ligger i linje med de uppköp bolaget genomför i dynamiska tillväxtstäder.
Blackstone äger idag enligt sin hemsida hotell, kontor, varuhus, industri- och bostadsfastigheter med 300 000 bostäder till ett värde av 239 miljarder dollar. Men i ett läge där pensionsfonder och försäkringsbolag letar efter säkrare tillgångar än aktier och Blackstone nu lanserar sin hittills i särklass största fastighetsfond, med sikte på 18 miljarder dollar, borgar detta för en fortsatt snabb expansion på den globala fastighetsmarknaden.
Det är en marknad som redan idag är världens största och enligt Leilani Farha värderad till 163 tusen miljarder dollar, 60 procent av värdet på alla globala tillgångar. Summan motsvarar ett dubbelt så stort värde som världens samlade BNP.


Vem styr Blackstone?


Blackstone Group, med 490 000 anställda
världen runt, styrs med strama tyglar av sin VD och 71-årige grundare Stephen Schwarzman, med ett koppel av underlydande direktörer. Troligaste tronarvinge är de globala fastighetsaffärernas starke man, 48-årige Jonathan Grey, som nu även har upphöjts till ordförande och operativ chef.
Schwarzman är med en personlig nettoförmögenhet på 14,6 miljarder dollar och en årsinkomst som 2017 var 786 miljoner dollar Wall Streets obestridda King of Capital.
Utöver sina lysande affärer och nära vänskap med Donald Trump är Schwarzman också känd för sin extravaganta livsstil, som när han på sin 70-årsfest i Palm Beach bjöd Trumps dotter Ivanka och svärson Jared Kushner, regeringsledamöter, finansbossar, olympier och andra kändisar – men inga hyresgäster – på kameler i trädgården, gondoljär i poolen och en gigantisk tårta i form av ett kinesiskt tempel.
När Obama andades om att öka beskattningen av riskkapitalister jämförde Schwarzman detta med Hitlers invasion av Polen 1939!

För Trump, som ville rivstarta med sänkta skatter och nya avregleringar av finansmarknaden, var det självklart att utse Schwarzman till ordförande för ett företagarråd av Wall Street-direktörer, presidentens Strategic and Policy Forum. Och när Trump i sitt första utlandsbesök som president ställde kosan till Saudiarabien var det också självklart att ta med Schwarzman, som spindel i nätet för en utbyggnad av landets infrastruktur i ett avtal kopplat till stora vapenaffärer.
Inget tyder dock på att D. Carnegie har vidarebefordrat en inbjudan till Schwarzman att besöka Husby från Norra Järva Stadsdelsråd, där de boende vill förklara varför de säger ”Stop it” på Black­stones motto ”Buy it, Fix it, Sell it”.


Hur kan Blackstone bekämpas? 


En första förutsättning
för att kunna bekämpa denna utveckling är att förstå vad som händer.
– Sverige hör till de länder som har lämnat bostadsfrågan till en privat marknad och som därför behöver reglera den för att kunna garantera alla invånare en bostad, citerades Leilani Farha i flera branschtidningar under sitt Sverigebesök i våras.
I det internationella nätverket The Shift, som hon har lanserat, hävdas också bostäder som en mänsklig rättighet och inte en handelsvara – helt i linje med en klassisk paroll i den svenska hyresgäströrelsen. Hon uppmanar till ”ett seismiskt skifte” i bostadspolitiken.
Ändå är det gräsrotskampen bland de boende som blir avgörande. När idag Miljöpartiet har öppnat vägen för ett nytt så kallat ”blågrönt” styre i Stockholm kan ett motstånd där, liksom i Göteborg, snabbt växa fram mot ytterligare ombildningar och utförsäljningar av allmännyttan. Parallellt med en växande defensiv kamp underifrån måste också kraven skärpas på ett fundamentalt skifte till en ny social och socialistisk bostadspolitik, som de boende har råd med. 

Laglig vetorätt för hyresgästerna måste då bli centralt för att stoppa de hutlösa hyreshöjningar i samband med renoveringar, som idag drivs av riskkapitalbolag som Blackstone och andra i en giftig förening med banker, byggbolag och statens straffbeskattning av hyresrätter.
Den nya bostadskampen måste förena de hyresgäster som är beredda att kämpa mot ombildningar och privatiseringar med dem som liksom i Husby och Rinkeby har tagit strid mot D. Carnegie/Hemblas usla underhåll och hutlösa renoveringshyror och den allmänna kampen för en välfärd utan vinst.
Med en förnyad, kämpande och demokratisk hyresgäströrelse i allians med radikala fackföreningar, förortsrörelser och gräsrotskampanjer för en vinstfri välfärd växer också förutsättningarna för att i framtiden kunna bannlysa fastighetsspekulanter som Blackstone och Vonovia och återta den privatiserade allmännyttan i en ny vinstfri och hyresgästkontrollerad allmännytta. Lika litet som i skola, vård, omsorg och så vidare ska vinstdrivande företag tolereras i bostadsföretag.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!