Stoppa de blåbrunas attack mot skyddsombuden

Sverigedemokraterna har länge velat koppla bort skyddsombuden från facken, både för att försvaga skyddsombuden och för att underminera facken (Foto: Natalia Medina).

av Louise Strömbäck // Artikel i Offensiv

Regeringen vill försvaga skyddsombuden i ytterligare ett steg mot att inskränka rättigheterna på arbetsplatsen. Regeringens nya direktiv skulle innebära att skyddsombud inte behöver vara fackligt anslutna, vilket innebär att de skulle stå helt oskyddade och rättslösa gentemot arbetsgivaren.

Den blåbruna regeringen som styrs på nåder av Sverigedemokraterna har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att personer som inte är medlemmar i en fackförening ska kunna bli skyddsombud. Regeringen säger att det är för att de vill att det ska finnas fler skyddsombud, och att alla ska kunna bli det även om man inte vill vara medlem i ett fack.
Men vad det egentligen handlar om är att regeringen vill underminera både skyddsombuden och fackförbunden. Ett skyddsombud som inte är fackligt ansluten står helt ensam mot arbetsgivaren, istället för att ha ett helt förbund bakom sig. Ett sådant skyddsombud är inte heller skyddat genom den fackliga förtroendemannalagen.
Det skulle innebära att arbetsgivare enkelt skulle kunna avskeda skyddsombud om de blir det minsta obekväma. Skyddsombuden skulle ha samma lagliga rätt som nu att lägga en 6:6a eller ett skyddsstopp vid allvarliga arbetsmiljöbrister, men skulle antingen inte våga göra det eller förlora jobbet på grund av det. Och även om man sägs upp på felaktig grund och tar det till rätten får man utan fackligt medlemskap stå för kostnaderna själv.

Svenskt Näringsliv driver också på i frågan. De vill ersätta skyddsombuden med ”oberoende arbetsmiljörådgivare”, ett förslag som även Sverigedemokraterna har kommit med. Svenskt Näringsliv är nu positiva till regeringens förslag, och vill få det att framstå som att de värnar arbetarnas rättighet att inte vara med i ett fack.
Sverigedemokraterna har länge velat koppla bort skyddsombuden från facken, både för att försvaga skyddsombuden och för att underminera facken. Nu vill SD ge fler resurser till Arbetsmiljöverket för att de ska ta över de regionala skyddsombudens arbete, genom att tillsätta nya så kallade arbetsmiljörådgivare.
Idag finns det 1 500 regionala skyddsombud i Sverige som ofta har mycket större kunskap om arbetsmiljö än cheferna. Om alla dessa skulle ersättas av nya och oerfarna personer kommer åratal av erfarenhet och kunskap försvinna, och det blir betydligt lättare att kontrollera de nya arbetsmiljörådgivarna som kommer att skolas inom det nya sättet att se på arbetsmiljön. Det skulle leda till omedelbara och allvarliga försämringar av arbetsmiljön på alla arbetsplatser.

Det är tydligt vad regeringen vill – inskränka fackliga rättigheter och försämra möjligheterna för förtroendevalda att utföra sitt arbete. I förlängningen ger det arbetsgivarna större laglig rätt gentemot arbetarna.
Regeringen får inte bedriva sitt fackföreningsfientliga arbete i fred. Vi måste protestera innan det sker fler försämringar, samtidigt som vi behöver återinföra demokrati och kamp inom fackförbunden. Fackens roll ska vara att kämpa aktivt för sina medlemmar mot arbetsgivarens och högerns attacker.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!