Stoppa skogsbolagens skövling

2010-01-07 13:59:05
Den globala skogsskövlingen är en av de största källorna till koldioxidutsläpp.

Även avverkningar av nordliga, så kallade boreala skogar, inklusive de svenska, bidrar till att stora mängder växthusgaser frigörs. Markens kollager är dessutom större i de boreala skogarna än i de tropiska.
Sveriges yta är till stor del skogsbeklädd, men större delen av dessa skogar utgörs av mer eller mindre bi­ologiskt utarmade trädplantager och ungskogar. Skogsbruk bedrivs eller har bedrivits på nästan all skogsmark i Sverige.

Naturvårdsverket bedömer att endast ett fåtal procent skogar med höga naturvärden finns kvar nedanför den fjällnära gränsen. Den höga avverkningstakten har gjort gammal skog till en bristvara.
En artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature från 2008 visar att boreala och tempererade gammelskogar är stora globala kolsänkor som måste bevaras.
En ny studie från Sveriges lant­bruksuniversitet (SLU) betonar detsamma; att ostörda gamla boreala skogar maximerar kolinlagringen och att deras biodiversitet bör bevaras. I dag är inte ens två procent av den svenska produktiva skogsmarken nedanför den fjällnära gränsen formellt skyddad.
Det råder en stor enighet bland naturvårdsforskare i Sverige om att det produktionsinriktade skogsbruket och den rådande skogspolitiken utgör ett hot mot den biologiska mångfalden.

Skogsindustrin som helhet bidrar till den globala uppvärmningen på samma sätt som annan energikrävan­de industri. Jakten på träfiber får inte ske på bekostnad av den biologiska mångfalden eller klimatet.
Amanda Tas

 RS / Offensiv står för ▼

  • En skogspolitik på skogens och miljöns villkor, vilket är omöjlig så länge den hela ti­den planeras ett kvartal fram­åt i tiden och för att ge maxi- mal vinst åt skogsbolagen. Vad som krävs är ett omedelbart förstatligande av bolags­skogen, och en demokratisk planering av skogsbruket i stort.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!