Stoppa utförsäkringarna!

2010-03-03 21:15:59
Det är främst arbetarkvinnor som drabbas av högerns nya och sämre sjukförsäkring.
Drygt 14 000 personer utförsäkrades från sjukförsäkringen vid årsskiftet. Av de något färre som skrev in sig hos Arbetsförmedlingen var 8 500 kvinnor.
Med försämringarna i sjukförsäkringen tog regeringen ytterligare ett steg mot en låglönemarknad och ökad ojämlikhet.
Två månader har gått sedan utförsäkringarna vid årsskiftet och redan står det klart att regeringen ljugit om ersättningsnivåerna och medvetet underskattat vårdbehovet.
De flesta som utförsäkrades vid årsskiftet har fått lägre ersättning i januari.
Av de 11 500 personer som hittills har flyttats över till Arbetsförmedling­en var det 73 procent, eller över 8 300 personer, som fick lägre ersättning i januari än de fick som sjukskriv­na.
Redan nu står det klart att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins  påstående att en majoritet skulle få högre ersättning är felaktigt, rapporterade Sveriges Radio Ekot den 18 fe­bruari. Flera av de utförsäkrade har fått tusentals kronor mindre efter årsskiftet.
Minns att Littorin å regeringens vägnar så sent som den 2 december i fjol lovade att ”en majoritet av dem som utförsäkras nästa år får sin ersättning höjd” (arbetsmarknadsministern till SVT:s rapport den 2 decem- ber 2009).

I veckan visade en ny undersökning som gjorts av fackförbundet ST att: ”Regering­en har grovt felbedömt vårdbe- hovet hos de långtidssjukskri­na”. De tusentals anställda vid Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som svarat på den enkät som undersökning- en redovisar menar att 61 procent av de utförsäkrade främst behöver medicinsk rehabilitering och vård. Jämför detta med att regeringen utgått från att 10 procent av de utförsäkrade skulle vara så sjuka att de var i behov av fortsatt vård i första hand. ”Resultatet vittnar om att regeringen grovt felbedömt vårdbehovet hos de långtidssjukskrivna. De flesta är helt enkelt fortfarande sjuka”, konstaterar ST-rapporten Sjukförsäkringsreformen: så blev det.
Av samma rapport framgår att två av tre tillfrågade inte tror att Arbetsförmedlingen klarar uppdraget i introduktionsprogrammet att förmedla jobb och/eller ­stödinsatser till alla långtidssjukskrivna inom avsedd tid.
ST-rapporten bekräftar vad de långtidssjuka och en mängd organisationer sa långt innan årsskiftet.
Den nya sjukförsäkringen innebär att: ”Vi börjar få en ny ättestupa i Sverige. Om man som sjuk inte har blivit frisk efter två år och man inte kan bevisa att man är sjuk för livet, då åker man ut ur sjuksystemet oavsett om man är sjuk”, sa Gertie Gladnikoff, själv kroniskt sjuk, från Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rättigheter i september ifjol.
Aktionsgruppen samlade in över 100 000 namn mot utförsäkringarna med det självklara kravet: Bekämpa sjukdomar istället för att bekämpa de sjuka!
Men regeringen gör precis tvärtom och den så kallade oppositionen är inne på samma spår. Det var den tidigare socialdemokratiska regeringen som tillsatte den utredning, med hänvisning till att ”den nuvarande sjukförsäkringen är för mjuk” som öppnade vägen till högerns försämringar och hetsjakt på sjuka. Till det ska läggas att under socialdemokraternas tid inleddes en systematisk bantning av vård och  rehabilitering, vilken har fortsatt under Reinfeldt & Co.

RS/Offensiv säger: Riv upp försämringarna i sjukförsäkringen, återståll ersättningsnivån till 90 procent.
Istället för nedskärningar, utförsäkringar och statligt finansierade kampanjer mot sjuka krävs offentliga sats- ningar på vård, rehabilitering och arbetsträning samtidigt som facken måste ta kamp för ny arbetsorganisation, arbetarskydd och kortare arbetsdag.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!