Stort steg mot marknadshyror

2010-03-17 17:01:52
Den 23 mars kommer en proposition från regeringen om ett nytt hyressättningssystem. Fastighetsägarna får vad de har gapat efter – slopat hyrestak och ökat vinst­uttag. Återigen blir hyresgäs- terna förlorare. Ännu värre är att hyresgästerna saknar företrädare i riksdagen. Nätverket Rädda Hyresrätten slår fast att förslaget innebär ”i praktiken ett marknadshyressystem” och planerar protester.

Hyrestaket tas bort. Allmännyttan kommer inte längre att vara normerande för de privata fastighetsägarnas hyror. Visserligen ska de privata hyrorna förhandlas fram, vilket Hyresgästföreningen gör en stor sak av, men vilka åtgärder har de att sätta emot? Om parterna inte är överens och fallen ska avgöras i hyresnämnden, får hyran alltid läggas cirka fem procent över de högsta hyrorna i jämförliga lägenheter. Hyran kommer varje år att saxas upp cirka fem procent extra, förklarar Rädda Hyresrätten i ett brev till riksdagsledamöterna.

”De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska bedriva verksamhet enligt affärsmässiga avkastningskrav, vilket innebär ett avsteg från självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i vinstsyf­te enligt kommunallagen”, står det i lagrådsremissen. När de kommunala bolagen därmed kommer att kunna håva in allt större vinst som delas ut till all möjlig kommunal verksamhet är det finansierat av de med sämst ekonomi i kommunen, nämligen hyresgästerna.
Tidningen Hyrespressen 2010/1 spräcker myten om att det inte skulle löna sig att vara hyresvärd redan idag. De privata hyresvärdarna tar redan ut höga vinster. Överskottet (skillnaden mellan inkomster och utgifter) var för hela riket 188 kronor per kvadratmeter år 2006, vilket motsvarar 23 procent av hyrorna.
I allmännyttan var samma siffra 38 kronor, 4,6 procent. Om allmännyttan ska bli ”affärsmässig” betyder det en väsentlig ökning av vinsten – på hyresgästernas bekostnad.

Rädda Hyresrätten genomförde den 18 oktober 2008 en demonstration mot den statliga utredning som ligger till grund för förslaget.
Tyvärr valde ledningen för Hyresgästföreningen inte samma kampinriktning. När de märkte att inte ens politikerna i den s k oppositionen stod för ett motstånd mot marknadsanpassade hyror valde föreningen att göra ett gemensamt förslag tillsammans med en av sina motparter – SA­BO, de allmännyttiga hyresbolagen. Ett förslag som ligger nära det som nu har blivit regeringens. Därmed försvann möjligheten till en massiv rörelse mot marknaden.
S, V och MP fortsätter med sin marknadsanpassning. Vänsterpartiet har vikt sig för de andra två partierna. Det är inte ens säkert att S och MP kommer att rösta emot propositionen i riksdagen. Hur som helst framgår det av den rödgröna alliansens bostadspolitiska program att de inte kommer att verka för att hyrestaket och självkostnadsprincipen återinförs, d v s att de inte kommer att riva upp en ny hyreslag om regeringen lyckas genomdriva en sådan innan sommaren. Nu återstår enbart på kort sikt en folkstorm underifrån gentemot riksdagen och på lång sikt att hyresgäster börjar arbeta för ett nytt socialistisk parti för att göra sina röster hörda.
Elin Gauffin

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!