Striden mot lönedumpning kräver att facken även organiserar papperslösa

2013-06-05 14:26:52
LO:s rapport Fusk och utnyttjande – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen har mötts av hård kritik från Svenskt Näringsliv, som företräder vinnarna i dagens system.

Men även Aftonbladets Lena Mellin skriver i krönikan ”LO leker med elden” den 29 maj att de verkliga motiven är att LO vill ha mer makt och ett flirtande med främlingsfientliga stämningar. Hon förminskar sedan problemet genom att hänvisa till siffror: 60 000 arbetstillstånd sedan lagändringen 2008 och nu 20 000 gällan­de. Hon blundar därmed för det massiva utnyttjande av de gömda flyktingar och deras familjer som finns i Sverige och som helt saknar röst ­eller möjlighet att försvara sig mot giriga arbetsgivare.

Förslaget från LO handlar om att radikalt förändra lagen som reg­lerar arbetskraftsinvandringen.
I december 2008 ändrade regeringen lagen så att den bättre skulle passa ”marknaden”, det vill säga arbetsgivarna.
LO skriver att lagen i första hand handlade om att möjliggöra arbetskraftsinvandring till branscher där det redan finns arbetskraft och till och med stor arbetslöshet. Med andra ord öppnar lagen upp för löne­dumpning, samtidigt som den splittrar arbetsklassen och riskerar att skapa stämningar mot invandrare.

Kraven som LO ställer är att arbetserbjudanden till arbetskraft ut­omlands ska bli juridiskt bindande anställningskontrakt som ger arbetar­na samma villkor som på resten av arbetsmarknaden. De ska också knytas till tillsvidareanställningar som ska kunna ge permanent uppehållstillstånd.
I nuläget är arbetarna helt uppknutna till den enskilde arbetsgivaren, vilket skapar en beroendeställning som i praktiken omöjliggör protester och tar bort möjligheten att söka annat jobb. Det många arbetare har att välja på är att acceptera slavliknande förhållanden eller att riskera anmälning och utvisning.

Rapporten visar att två av tre arbetstillstånd går till branscher med stor konkurrens. LO:s förslag är att återinföra arbetsmarknadsprövning­en, som försvann 2008 med resultatet att många fick sämre villkor. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger att det ska vara en oberoende granskning och att besluten ska ­fattas av myndigheterna, eftersom man inte kan lita på arbetsgivarna som snarare än en brist på arbetskraft ser en brist på billig arbetskraft.
”I dag handlar arbetskraftsinvand­ringen alltför ofta om priset på arbetskraft, snarare än om att Sverige skulle behöva importera unik kompetens. En arbetsmarknadsprövning skulle ge färre beviljade arbetstillstånd, men bättre arbetsvillkor för dem som kommer hit”, säger Thord Ingesson, LO:s migrationspolitiska expert och författare till rapporten, till Dagens Nyheter den 29 maj.
Sammantaget gäller bara runt en tredjedel av tillstånden specialistjobb, där det är arbetskraftsbrist i Sverige. Problemen med utnyttjande av billig arbetskraft konstateras alltså vara stor.
Samtidigt backar LO på kraven om facklig kontroll över de ­godkända tillstånden. 
I nuläget får berörda förbund ­göra ett så kallat ”fackligt utlåtande” över arbetserbjudandena, men detta väger lätt och avgör inte på något sätt om de godkänns eller inte.

”Vi menar inte att facken ska ha något slags veto, men tillståndsgivningen bör bygga på Arbetsförmedlingens listor över i vilka yrken arbets­givarna har svårt att hitta rätt arbets­kraft i Sverige”, säger Ingesson.
Rapporten och kraven har överlämnats till regeringen och Karl-Petter Thorwaldsson ger dem ett halvår att agera.
Men är det någon som tror att de pågående samtalen mellan Alliansen, Miljöpartiet och arbetsgivarna ska riva upp det som Svenskt Näringsliv ser som en bra och fungerande modell?

Dessvärre ställer LO inte ­mycket längre gående krav än vad näringslivets företrädare i ord kan gå med på, nämligen en bättre och effektivare kontroll. Att lämna detta uppdrag till Migrationsverket som LO ­föreslår är ingen lösning.
Istället borde facken sträva efter större kontroll.
Samtliga LO-förbund måste öppna sina medlemsled till att även omfatta papperslösa.
Idag är det endast Fastighetsanställdas Förbund, Livsmedelsarbetareförbundet och Hotell och Restaurangfacket som gör detta.
LO och TCO driver sedan 2008 Fackligt Center För Papperslösa, vilket är ett steg i rätt riktning, men det är inte en satsning som garanterar den säkerhet och hjälp som ett fullvärdigt medlemskap i facket ­innebär.

Stefan Berg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!