Svara SSAB:s varsel med massiv kamp

2008-12-10 14:26:15
1 300 jobb vid SSAB-koncernen hotas trots rekordvinster. Utan massiv kamp hotas hundratals jobb i stålstäder som Luleå, Borlänge och Oxelösund.

SSAB:s vinst bara hittills i år ligger på över 8 miljarder kronor. Det motsvarar 800 000 kronor i vinst för var och en av de 10 000 anställda. Att ledningen i den situationen påstår att de måste varsla massivt är absurt. Än mer absurt blir det att marknadens prognos är att SSAB delar ut ännu mer till ägarna i år mot ifjol, nästan två miljarder kronor.
Även om företaget försöker gjuta olja på vågorna genom att säga att avsked bara är en sista utväg, är det inget att lita på.
I Luleå hotas cirka 350 jobb. Planerna på att i princip flytta all Plannjas produktion från Luleå skulle inne- bära en utarmning av metallurgin i Norrbotten. De få vidareförädlande verksamheter som finns måste försvaras. Dessutom har även Plannja varit lönsamt med en total vinst på 860 miljoner kronor 1997-2007.
SSAB-ledningen säger att volymerna har gått ned med 30 procent och att de ”inte kan binda kapital ge­nom att köra mot lager”.
Men det finns många andra lösningar för att rädda jobben.
Arbetarna på Volvo Lastvagnar är i samma situation, med ett företag som varslar trots massiva vinster. De har krävt stopp för avsked, kortare arbetstid med full lön, betald kompetensutveckling, avtalspension, gene- rösa avgångsersättningar m m.

Nu behövs det man ur huse-demonstrationer där marknadens vinsthunger avslöjas och med krav på att inga avsked ska göras, åtminstone in­te de närmaste två åren.
Bara årets vinst räcker för att beta­la alla SSAB:s anställda löner i två år. För att sätta press på företagsledning­en behövs fackliga stormöten med al­la anställda, aktioner, mobilisering till massdemonstrationer, och om företa- get ändå går vidare med avskedanden kommer tuffare kampmetoder som strejker att behövas för att rädda jobben.

– Luleå kommun måste
ställa upp till hundra procent bakom de krav och den kamp som SSAB-arbetarna och det lokala facket står inför. Samtidigt måste kommunen sopa rent framför egen dörr och dra tillbaka varslen inom till exempel skolan, sä­ger David Hedberg från Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäkti- gegrupp i Luleå.
– Rättvisepartiet Socialisterna ser det som helt nödvändigt att inte låta företaget spela ut olika orter mot var-andra utan istället säga nej till varsel på alla orter. Dessutom måste man söka stöd av och gå samman med andra drabbade. LO-ledningen och IF Metall centralt skulle behöva utlysa en landsomfattande protestdag med massdemonstrationer för att försvara jobben, säger David Hedberg.

Staten måste pressas till att omedelbart trappa upp forskning, utveckling och investeringar som en del av den klimatomställning av produktionen som behövs. Det behövs offentli-ga planer och investeringar efter be- hoven. Behovet av stål är stort för att kunna göra massiva satsningar på kollektivtrafik och vindkraft, lösa storstädernas bostadskris, renovera och energieffektivise­ra allmännyttan o s v.
Om SSAB sätter marknadens krav och ägarnas jakt på vinster före jobben och utvecklingen för en hel regi­on måste staten återta ägandet under demokratisk kontroll av de anställda, för att kunna rädda jobben och anpassa produktionen efter behoven.
Jonas Brännberg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!