Svensk kurslitteratur som osar av rasistisk SD-retorik

2015-09-30 15:47:27

foto: Susanne Nilsson / Flickr CC
Boken sprider fördomar och fientlighet som folk världen över kämpar varje dag för att bli kvitt.

Nyligen satt jag och läste lite i kurslitteraturen. Bostäder på marknadens villkor hette boken ifråga och det är väl inte en titel jag annars frivilligt hade plockat upp. Att jag har valt ett program som till stor del består av ekonomikurser har medfört att jag ofta har blivit provocerad av både kurslitteratur samt uttalanden. Jag är medveten om att det tveksamma konceptet marknadsekonomi råder och att en därför inte kan förvänta mig annat av en ekonomiutbildning, även om en vill ifrågasätta avsaknaden av alternativ.

Boken behandlar de så kallade ”externa effekterna” (påverkan på ekologi, djurliv etcetera som man inte har kunnat göra vinst på), men i detta fall är de människor. Till vad boken refererar till som problem av typen negativa externa effekter räknas bland annat upp hushåll med sociala problem, individer som av grannar uppfattas som konstiga och hushåll med missbruksproblematik. 

Bokens slutsats är något i stil med att hushåll med betalförmåga ska kunna välja sina grannar, inte ska behöva bo nära någon som uppfattas som konstig eller undra vad som händer hemma hos grannen. Menas att de som är rika nog bör ha rätt att fritt välja sina grannar eller i alla fall se till att de tillhör samma klass?

När jag läser vidare fastnar jag vid strategin som föreslås: att de negativa externa effekterna ska bekämpas genom att isolera källan. ”På samma sätt som vi lägger miljöstörande fabriker en bit från bostadsområden kan vi »lösa« problemet med störande hushåll genom att de får bo för sig, på behörigt avstånd från andra hushåll,” läser jag ordagrant, år 2015, ur modern, svensk kurslitteratur. 

Så lösningen som föreslås är segregation? Jag blir mer och mer förbannad medan jag läser vidare. Jag läser om förslag som tältläger med motivationen att om dessa ändå skulle upplevas som störande kan de rivas ner. De skulle byggas upp igen, men man tror då att de skulle välja att göra detta på en plats där ”störningarna åtminstone initialt är mindre”. För första gången på länge reagerar jag verkligen. Är det här den människosyn som svenska universitet ska lära ut? Så öppen fientlighet var det länge sedan jag läst i någon skolbok.

Författarna har valt att beskriva hur människor väljer att ställa sig utanför genomtänkta, fungerande program. Jag tror att det är mycket få som själva gör det valet. Visst finns en minoritet som föredrar att vara självförsörjande, leva av naturen, flytta runt med mera, men jag tror inte att det är dessa personer som författarna åsyftar. 

Inte heller tror jag att de som bor i tältläger har gjort det av fri vilja eller för att de föredrar den situationen framför en lägenhet med rinnande vatten och värme. Anledningen till att människor lever under dessa förhållanden är snarare att samhället vi lever i inte är välfungerande. Kanske är det mer lämpligt att sträva efter ett samhälle som inkluderar alla människor istället för att låta de sämst ställda lida för att ägarna vill maximera fastighetspriserna? 

Det finns alternativ till marknadens diktatur. Det finns demokratisk planering som helt enkelt ser till att ingen är hemlös och därför bygger nya boenden direkt, utan att vänta på att privata byggherrar ska anse det vara ekonomiskt gynnsamt. 

Ungefär fem sidor efter skuldbeläggandet av den utsatte individen börjar författarna beskriva invandrare och svenskar. Hur de definierar vem som är vad framgår inte. De delar in samhället i ”Grupp A” som utgör 80 procent och ”Grupp B” som utgör 20 procent och beskriver hur de ingående i deras hypotetiska samhällsgrupperingar inte skulle känna sig trygga om den egna gruppen inte utgjorde en tillräckligt stor andel av exempelvis ett bostadsområde. Med tanke på diskussionen om invandrare och svenskar i meningen innan är det tydligt vad författarna syftar till. 

Dock beskriver de också de negativa effekterna av segregation. De beskriver att ungdomsgäng uppstår, med olika grupper som bas, och hur dessa sprider oro och förstörelse. Sedan står det att det i segregerade områden kan uppstå värderingar som har negativa effekter, som att det ”i ett invandrardominerat område utvecklas en negativ syn på den svenska polisen och värderingar om att man inte ska hjälpa polisen”. Meningen därefter uttrycker hur det segregerade området då skulle bli ett skydd för ”brottsliga grupper”. 

Som avslutande mening till stycket står det att belägg för detta finns i tidningsartiklar, även om det inte finns några mer vetenskapliga belägg för att dessa problem är verkliga. En undrar ju nyfiket vem som ligger bakom de icke namngivna tidskrifterna. 

Det var ju fint av författarparet att inte se sin trångsynthet som någon vetenskapligt baserad sanning, men i och med den sista meningen ställs jag inför ytterligare en fråga: Hur kan mitt universitet godkänna kurslitteratur vars resonemang och exempel saknar faktamässig grund? Boken sprider de fördomar och den fientlighet som människor världen över kämpar varje dag att bli fria från. Jag är förbannad. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!