Tåguppror mot avregleringarnas kaos

2011-01-21 11:10:04
I slutet på förra året inleddes Tågupproret. Det är ett initiativ för att kämpa för en upprustning av järnvägen. Tågupproret har startats av Seko Mellannorrland och Seko södra, Miljöförbundet Jordens vänner och Järnvägsfrämjandet. Initiativet har såklart vuxit fram efter de senaste årens kaos inom järnvägstrafiken.

Offensiv har talat med Åke Johansson från Tågupproret i Sundsvall. Åke är också fackligt aktiv i Seko.
Han berättar att de började med att skriva ett upprop som de delade ut på stationer runt om i landet.

– Bemötandet har varit positivt då vi delat ut flygblad på järnvägsstationerna. Folk är förbaskade på att tågen inte kommer i tid, även om det kan råda lite olika åsikter om vad som ska göras åt det.
Åke berättar vidare att de är förbannade till exempel på statsmi­nistern, som nu säger att det finns pengar och utrymme för skattesänkningar.
Pengar borde istället satsas på att rusta upp järnvägen!
Försämringen av järnvägstrafiken och det kaos som den nyliberala politiken orsakat medför att företag som SCA har börjat föra över transporter på landsväg istället. Green Cargo som kör gods på järnvägen har inte kunnat hålla tiderna.
– Enligt SCA fungerar trafiken med virke i Norrland, men med trafiken söderut med färdigvaror blir det problem och cirka 50 procent kommer inte fram i tid. Det är sträckan Sundsvall-Gävle det oftast är stopp på. På den sträckan är det bara ett spår, berättar Åke, och det är för lite. Det skulle behövas dubbelspår snarast för att transporterna ska fungera bra, men det är inget som regeringen har med i sin plane­ring fram till 2021.

Kaoset på järnvägen har lett till att fler transporter läggs över på landsvägstrafik. Transporter som in­te håller tiderna passar inte i dagens ”just in time”-filosofi.
– Infrastrukturministern har sagt att man ska utreda vad problemen beror på. Men det här borde väl ministern redan veta utan att det behövs en utredning.

Tågupproret har en hemsida och en namninsamling på nätet. Man ska nu göra en namninsamling för att samla namn för en fungeran­de järnvägstrafik bland resenärer på band annat järnvägsstationerna och man siktar nu mot att genomföra en  kampanjvecka den 19-27 februari.
Tågupprorets krav är bl a att stödet till järnvägsunderhållet ska öka till minst 8 miljarder kronor per år.
Att investeringarna ökar med fler snabba banor och större kapaci­tet. Att inga linjer läggs ned. Att avregleringen stoppas.
– Vi vänder oss mot de avreg­leringar som har splittrat upp och försvagat järnvägstrafiken. Vi kräver en samordning av trafiken, avslutar Åke.

Vi i Rättvisepartiet Socialisterna ger helhjärtat stöd till tågupproret och dess krav.
Förutom att kräva ett stopp på avreglering och privatiseringar inom kollektivtrafiken, vill Rättvisepartiet Socialisterna också betona att det ska vara en samordning av järnvägen i offentlig ägo och att den ska stå under kontroll av de anställda.
Det behövs också fler anställlda på bättre anställningsvilllkor.
Det är också viktigt att visa och dra lärdom av att kaoset på järnvägen är ett resultat av den nyliberala ideologin med de avregleringar och privatiseringar som har härjat under de senaste årtiondena.

Per Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!