Tiotusentals döda i Japans trippelkatastrof

2011-03-14 23:36:29
Uppemot 30000 människor kan ha förlorat livet under den ohyggliga trippelkatastrof som drabbat Japans östkust, med epicentrum cirka 20 mil norr om Tokyo.

Som om en jordbävning med styrkan 9,0 på Richterskalan och tre epicentra längs Stillahavskusten inte var nog åtföljdes den av en tio meter hög förödande tsunami och en serie kärnkraftshaverier. Katastrofen är enligt Japans hårt pressade premiärminister Naoto Kan ”det värsta som har hänt Japan sedan andra världskriget”.

Hur stora skadorna är, av den jordbävning som redan på måndagen hade följts av 67 efterskalv över 5 på Richterskalan, kan i bästa fall börja överblickas denna vecka. Men att gigantiska krafter har varit i rörelse visas av att jordbävningen har flyttat Japans kust 2,5 meter närmare USA och lett till en decimeters rubbning av jordaxeln.

Medan cirka 2000 personer bekräftats döda när detta skrivs fyra dagar efter fredagens jordbävning och åtföljande tsunamivåg rapporterar myndigheterna att det totala antal man inte lyckats nå är cirka 30000.

Jordbävningen har orsakat direkta skador i en fjärdedel av Japans 47 distrikt. Allra värst drabbade är de tre kustdistrikten Miyagi, Iwate och Fukushima med centrum ett tjugotal mil nordväst om Tokyo där nästan allt som nåtts av tsunamins vattenmassor har spolats bort: människor, bilar, tåg, båtar, vägar, järnvägar, hus, skolor och arbetsplatser.

I staden Otsuchi i Iwatedistriktet där cirka 10000 av 15000 invånare tros ha dödats, beskriver en talesman för Röda korset ”en scen från helvetet, absolut mardrömslik”. En liknade katastrof har drabbat Rikuzentakata med 23000 invånare, där med än 80 procent av staden sägs ha sköljts bort av den väldiga flodvågen.

Även i staden Minamisanriku i Miyagadistriktet saknas 10000 av stadens befolkning på 17000, varav 2000 kroppar har hittats längs två stränder.

Tusentals fler har förlorat livet även i en lång rad andra orter, och längs hela kusten letar tusentals förtvivlade människor vars liv har slagits i spillror efter sina försvunna vänner och familjemedlemmar.

Hjälparbetet från cirka 100000 soldater och många frivilliga försvåras av problemen att ta sig fram genom all bråte där vägar, järnvägar, hamnar och även flygplatser har förstörts, liksom av den utslagna elektriciteten och av den säkerhetszon som upprättats runt de tre havererade kärnkraftsreaktorerna i Fukushima.

Bristen på mat, vatten, tält, filtar och andra förnödenheter har i alla fall de första dagarna blivit akut. Två miljoner hushåll är utan elektricitet och 1,4 miljoner utan rinnande vatten, samtidigt som minst 550000 människor har evakuerats. Många har tvingats övernatta under bar himmel med bara täcken som skydd i ett nollgradigt vinterväder, som nu också väntas förvärras av regn, snö och fallande temperatur.

 

Katastrofen förvärras också av att tsunamin orsakat haverier vid alla tre av bolaget Tokyo Electrics Powers sex reaktorer som var igång vid kärnkraftsverket Fukushima Daiichi, när flodvågen slagit ut elförsörjningen till kylsystemen, inklusive alla reservsystem.

Hur allvarliga haverierna är visas av den desperata nödkylning med med saltvatten från havet som satts in för att undvika en total härdsmälta, och som enligt uppgift måste pågå i uppåt ett år efter att klyvningsprocessen stoppats. Ändå förstörs reaktorerna för all framtid av den snabba sönderrostning som sker av bränslestavarnas hölje.

Samtidigt måste den radiokativa ånga som bildas tillåtas pysa ut i en process som kallas ”föda och blöda” för att inte verket ska explodera. Hur detta kommer att fungera är oklart. Det har i varje fall inte kunnat förhindra minst partiella härdsmältor och två kraftiga vätgasexplosioner vid reaktor 1 och reaktor 3, som sprängt bort tak och väggar till reaktorbyggnaderna.

Måndagens explosion vid reaktor 3 skadade inte bara 11 arbetare och säkerhetspersonal. Den uppges också ha skadat fyra av de fem havsvattenpumparna vid reaktor 2 så svårt att kylningen nästan upphörde, vilket orsakade total exponering, smältande bränslestavar och ökad risk för en fullständig härdsmälta.

En explosion vid reaktor 2 kan också få mycket mer förödande konsekvenser därför att man där använder ett blandbränsle, kallat ”Mox” (mixed oxides), som även innehåller plutonium.

Hur mycket strålning av cesium-137 och iodine-12 som redan har släppts ut vet man inte, samtidigt som faran kan uppskattas först efter flera dagar. Men trots att hälsofaran för allmänheten starkt tonas ned av den japanska regeringen, har amerikanska helikoptrar från hangarfartyget US Ronald Reagan som dragits bort från närområdet uppmätt förhöjd en strålning tio mil ut i havet som på en timma motsvarade en normal månad.

”Det finns en liten risk för en massiv läcka”, medger också chefskabinettssekreteraren Yukio Edano.

Haverierna vid Fukushima 1,3 och sedan 2 är det första kedjehaveriet i sitt slag och redan åtminstone redan den tredje allvarligaste kärnkraftolyckan efter Three Mile Island 1979 och Tjernobyl 1986, som börjat blekna i människors medvetande.

”Japanska kärnkraftverk har påståtts vara jordbävningssäkra och de bäst förberedda i världen på katastrofer, men se vad som har hänt. Seismiska zoner gör dem ännu mer riskabla”, säger en talesperson för Greenpeace.

Den japanske seismologen Katsuhiko Ishibashi säger till Los Angeles Times att ”Japan är en jordbävningsbenägen arkipelag, som radar upp 54 kärnkraftsanläggningar längs sin kust. Det är som en självmordsbombare med granater runt bältet”.

Läget är likartat i många fler länder. Internationella atomenergiorganet IAEA varnar för att 20 procent av världens kärnkraftverk finns i områden med betydande seismisk aktivitet (dvs i jordbävningsutsatta områden).

Den japanska regeringens planer på en fortsatt mycket kraftig utbyggnad av kärnkraften, från dagens 29 procent av elproduktionen till 40 procent 2030 och 50-60 procent 2050 trots många störningar och avbrott redan innan den senaste katastrofen, lär nu komma att ifrågasättas av en redan innan alltmer kritisk opinion. Chinaworker.info hör till dem som kritiserar även Kinas planer på stora investeringar i kärnkraft i områden med hög risk för jordbävningar.

Även i Europa kommer planerna att satsa på en utbyggnad av kärnkraften hellre än på förnyelsebara energikällor som ett sätt att möte klimathotet att möta ökad kritik. I Tyskland, där redan 70 procent av opinionen är negativ till kärnkraft, bildade 40000 människor i lördags en mänsklig kedja runt kärnkraftverket Neckarwestheim nära Stuttgart.

Förhoppningsvis kan en fullständig härdsmälta undvikas. Ändå kommer Japans ekonomi, som har upplevt 20 år av stagnation sedan en gigantisk fastighetskrasch i början av 1990-talet, att drabbas svårt av det som redan inträffat. Och det underlättas inte av att landet redan har världens högsta statsskuld, på nära 200 procent av BNP.

Enligt CNN kan smällen för några av världens största försäkringsbolag komma att uppgå till mellan 15 och 35 miljarder dollar redan innan kostnaden för kärnkraftshaverierna räknats, jämfört med orkanen Katrinas rekord på 45 miljarder dollar.

Enligt en annan uppskattning som CNN refererar till kan de totala kostnaderna komma att uppgå till 100 miljarder dollar, inklusive ersättningar till de drabbade och återuppbyggnaden av förstörd infrastruktur.

Men till och med det bleknar jämfört med de gigantiska belopp på 15 triljoner Yen (183 miljarder dollar) som Bank of Japan i måndags förklarade sig redo att pumpa ut i ekonomin för att skydda kapitalägarna från det som de oroar sig mest för, dvs en ny finansiell härdsmälta.

Nu väntar en period av stora störningar för några av Japans mest kända företag med verksamhet i de drabbade områdena som Mitsui Chemicals, Mitsubichi Chemical, JFE Steel, Toyota, Nissan, Honda och Sony i de jordbävningsdrabbade industriområdena, och elransoneringar som drabbar i ännu vidare cirklar.

När även de närmaste veckornas och månadernas produktionsstopp, störningar och elransonering räknats in kan de totala kostnaderna bli de högsta någonsin för en katastof, med risk för nära nolltillväxt eller rentav en ny recession i världens tredje största ekonomi.

Japans premiärminister har försökt trösta japanerna med förhoppningar om att detta kan följas av en ”New Deal”-liknande återuppbyggnad som i viss mån efter jordbävningen i Kobe 1996. Men detta försvåras starkt av statens gigantiska skuldsättning och sannolikheten av höjda räntor i en tid där världen ännu inte har hämtat sig från finanskrisen.

Sannolikheten är därför mycket hög för att katastrofen kommer att lägga en mycket tung börda på Japans arbetare förutom på alla direkt drabbade.

I en demokratiskt planerad socialistisk ekonomi vore Japans kärnkraftsprogram på tröskeln till jordbävningar av detta slag en absurd orimlighet.

 

RS står för:

Japans arbetare och lokalsamhällen i de drabbade områdena måste kräva full kontroll över hjälparbetet och demokratisk makt över återuppbyggnaden. Internationell solidaritet och aktivt stöd till det japanska folkets hjälparbete.

För en omedelbar översyn av energipolitiken och investeringar i förnyelsebara energikällor – nej till kärnkraft!

Inget förtroende för spekulanternas och finanshajarnas organisering av hjälp- och återuppbyggnadsarbetet. För socialism och demokratiskt offentligt ägande som det enda sättet att möta det arbetandes och de arbetslösas behov och garantera en hållbar utveckling av jordens tillgångar!

Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!