Tjejer ska kunna känna sig trygga

2006-07-28 15:41:33
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Norra Stockholm har fått brett stöd för sina krav på åtgärder efter den andra våldtäkten på ett år i Husbybadet. Självförsvarsutbildning för tjejer i samarbete mellan badet och skolorna och ett förslag om temaveckor i stadsdelens 6- till 9-skolor i samband med detta var två punkter som Kista stadsdelsnämnd enhälligt ställde sig bakom på tisdagens möte i Husby träff.

Alla organisationer som arbetar för kvinnofrid i området ska också inbjudas till ett möte med stadsdelsnämnden för att informera om sin verksamhet.
Besluten var stadsdelsnämndens svar på de medborgarförslag som RS lämnat in och som backats upp av 2 618 underskrifter på RS-kampanjens namnlistor.
– Det är skitbra förslag, som vi har kunnat stödja i det parlamentariska arbetet, säger Gunnilla Buhr, som är gruppledare för Vänsterpartiet och fick med sig alla andra partier på en viss skärpning av den skrivning som föreslagits av förvaltningen.
Ett par punkter i RS medborgarförslag hade åtgärdats redan innan, som förlängt kontrakt med Lugna gatan och en tidigare försummad utbetalning av ett stöd till systerjouren Somaya på några tusen kronor. På Husbybadet har också gensvaret från personalen varit bra, med ansökan till länsstyrelsen om kameraövervakning, personaldiskussioner om bättre koll på sexuella trakasserier och erbjudande om att ställa lokaler och gyminstruktörer till förfogande för självförsvarsutbildning för tjejer i samarbete med skolorna.
Stadsdelens utredare har också efter en träff med förslagsställarna – där jag själv deltog för RS och Nikolaj Cyon för Elevkampanjen – gjort en värdefull genomgång av stadsdelens stöd till kvinnor som blivit utsatta för våld och trakasserier. På den punkten beslutade Kista stadsdelsnämnd att inför ett kommande nämndmöte bjuda in föreningar som arbetar för kvinnofrid och låta dem informera om sitt arbete i stadsdelen.

Vägra Kallas Hora

Elevkampanjens unga medlemmar på Husbyskolan har också lämnat in ett konkret förslag på en Vägra Kallas Hora-enkät och temadagar till skolans rektor.
Även Lärarförbundet i Kista ser mycket positivt på att frågorna om sexuella trakasserier lyfts.
– Vi ser skitpositivt på att såna frågor tas upp och har även fått några fackliga timmar för ökat samarbete med elevskyddsombuden, där vi kan ta upp frågor som är viktiga för elevernas arbetsmiljö. Det här är också en diskussion vi kan ta upp med våra egna medlemmar inför skolornas verksamhetsplanering, säger Leif Larsson, som är lärarrepresentant i stadsdelsnämnden.

Kampen fortsätter

RS och Elevkampanjen är nöjda med att flera förslag fått en positiv behandling, vilket uppmuntrar till liknande medborgarförslag i fler stadsdelar.
Samtidigt fortsätter vi att driva på för t ex fler lärare och elevvårdande personal i skolan och ökad trygghet i förorten med fler fältassistenter och ökat stöd till nattvandringar snarare än fler närpoliser – förutom en plan för upprustning av förorterna och deras offentliga service med tusentals nya jobb.
– Tjejer ska kunna känna sig trygga både i badet, i skolan, på gatan och hemma. Bättre utbildning om hur man reagerar på sexuella trakasserier även av lärare, elevvårdande personal och de frivilliga i t ex Lugna gatan är andra förslag som väckts under kampanjens gång, säger Nikolaj Cyon.

Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!