Totalt marknadskaos väntar busstrafiken

2010-06-24 14:50:46
Ett tiotal bussförare från Botkyrka och Södertälje delade i tisdags den 22 juni ut ett flyg­blad från Kommunal i protest mot den nya kollektivtrafiklag som skulle klubbas i riksdagen, samma dag som en ny postlag. Det var dessvärre den enda synliga protesten mot högeralliansens privatiseringsspurt innan den sittande riksdagen stänger butiken.

Den nya kollektivtrafiklagen, som ska gälla från 2012 om den inte, som dessa lovar, rivs upp efter en valseger av S, V och MP. Lagen innebär att kommersiella bussbolag får fritt fram att plocka de mest lönsamma ”russinen ur kakan” på alla lokala och regionala busslinjer.
Samtidigt släpps biljettpriserna fria överallt, även i den trafik som subventioneras av nya regionala trafikmyndigheter. Det betyder att det knappast längre kan bli frågan om politiskt beslutade nivåer på månadskort.
– Att avskaffa demokratin är själva meningen. I kapitalismen finns ingen demokrati, där folkets representanter har något att komma med, sa Ziya Elcim till Offensiv.

Konsekvensen blir enligt bussförarna marknadska­os, höjda biljettpriser och sämre anställningstrygghet.
– Fri prissättning är själ­va grundbulten. Hur ska ett månadskort kunna fungera om man inte säkert vet vad det kostar att köra till exempel till Hökaräng­en?, frågar sig Peter Boström, ordförande för Komunals bussförare i Södertälje, som tillsammans med Hård Lars Andersson, sin kollega i Bot- kyrka, har lett Kommunals motkampanj.
Oppositionsborgarrådet Lars Dahlberg, som är den tyngsta S-politikern inom Stortockholms lokaltrafik (SL), menar att det är ”svårt att bedöma vart det här ska sluta”, men varnar för att trafiken på de blå stambusslinjerna i Stockholms innerstad kan bli väldigt lönsam och frestande för dem som vill köra enligt egen taxa och tidtabell.

– Det betyder en
risk för att SL-taxan uppsplittras i olika delar då bolagen skaffar sig utrym­me att tjäna pengar.
Enligt en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet den 20 maj från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hotar den nya lagen att slå sönder möjligheterna till ett samordnat trafiksystem, höja biljettpriserna och försämra trafikutbudet.
Det ska dessutom bli möjligt för de kommersiella aktörerna att överklaga beslut om allmän trafikplikt.
Den nya kollektivtrafiklagen innebär vissa skillnader från den hårt kritiserade Lundinutredningen, som att man inte ska invänta besked om vilka linjer som aktörerna vill driva själva innan man beslutar vilka linjer som ska omfattas av allmän trafikplikt.

– Men man har samtidigt tagit bort förslaget att trafik ska kunna bedrivas med ensamrätt på en linje. Dessutom blir det inte de nya regionala myndighe-terna som tar in biljettintäkterna, säger Peter Boström, som tror att den subvention som ska ges kan bli fråga om en fast peng per passagerare utan motkrav på ett visst biljettpris.
Inte heller är det klart vem som ska svara för bussterminalerna eller dagens garage.

Tisdagen den 22 juni var en svart dag även för glesbygdens postservice, då Posten Norden med den nya postlagen förlorar samhällsansvaret till den fria ”marknadens” konkurrens utan att på samma villkor som sina huvudkonkurrenter få tjäna pengar på de mest lönsamma områdena.
För personalen blir konsekvensen enligt fackförbundet Seko ökat tryck på effektiviseringar med färre anställda och fler deltidsjobb.

Arne Johansson

 RS / Offensiv kämpar för ▼

  • Riv upp den nya kollektivtrafiklagen – all kollektivtrafik i offentlig regi.
  • Nej till ”fria” och höjda biljettpriser – begränsa bilismen och rädda klimatet med kraftigt utbyggd och gratis lokal och regional kollektivtrafik.
  • Riv upp den nya postlagen och återför samhällsansvaret till en sammanhållen statlig postservice.
  • Fasta jobb och rätt till heltid – nej till de otrygga anställning­ar som kommersialiseringen bäddar för.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!