Transport: ”En grön omställning måste genomföras”

2015-11-25 12:16:02

foto: Göran Fält
– Det behövs en facklig mobilisering för klimatet, menar Ulf Jarnefjord från Transport.

Offensiv har pratat med Ulf Jarnefjord, som arbetar på Svenska Transportarbetarförbundet i Göteborg och är en av talarna på klimatdemonstrationen den 29 november i Göteborg.

–Jag kommer att tala om varför detta är en så viktig fråga även för fackföreningsrörelsen. Transport är drivande i frågan, men LO är knappast kända för att stå på barrikaderna i frågan, även det skulle behövas.

– Vi måste ta forskarnas rapporter på allvar. Hotet mot miljön är på allvar. Fossilindustrins produktion måste minska. Ett steg måste vara att ställa om transportsektorn,  och då måste man få med sig medlemmarna, LO och världsfacken.

Jarnefjord är handledare inom Internationella Transportarbetarfederationens (ITF) globala klimautbildningsprogram.
– Transportarbetarna kommer sällan till tals i klimatdebatten, men har en nyckelroll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi måste också utbilda våra medlemmar i detta.
– En nödvändig grön omställning måste genomföras och ta hänsyn till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Jarnefjord är initiativtagare till Svenska Transportarbetarförbundets klimatprojekt och är representant i ITF:s klimatnätverk.
– Det är tunt i mobiliseringen från svenska fackföreningsrörelsen. Jag hade gärna sett fackliga block i manifestationerna. Det skulle behövas en facklig mobilisering. LO har inte gjort något sedan Köpenhamn.

– Internationellt är det betydligt bättre uppslutning. Genom att vara delegat i ITF möter jag engagerade kamrater, inte minst från Afrika där medvetenheten är högre. Där lever medlemmar på marginalen och påverkas direkt personligen vid klimatförändringar.

Vilka är dagskraven vi kan jobba med direkt från de fackliga leden?
– Vi måste reducera onödiga transporter och ställa om till spårburen trafik. En hel del av det som går med lastbil skulle kunna transporteras med tåg. Tågen borde köra, men får ingen last. Idag är det billigast att frakta med lastbil på grund av social dumpning, falska F-skattesedlar hos bemanningsföretag, oseriösa företag som sänker priserna med mera. Detta är en facklig stridsfråga.
–  En omställning av transportsektorn är inte ett hot mot jobben, det är en omställning som snarare kan skapa jobb. Branchen kan ställas om och öka.
– I slutändan handlar det om att ta tillbaka kon­trollen, ta tillbaka det som har sålts ut i en nyliberal era, ta tillbaka det utsålda till offentligt ägande och kontroll och genom detta skifta om till grön el- och energiproduktion.

Klimatmanifestationer äger rum runt om i landet den 29 november. På sidan 15 finns tid och plats för de olika manifestationerna. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!