Trotskistisk tradition

2006-11-22 15:21:20
Arbetarpartiet LSSP, bildat 18 december 1935, var det första politiska partiet på Sri Lanka. Borgarnas partier, UNP och SLFP, bildades först 1946 respektive 1954.

LSSP ledde under fyra decennier en stark arbetarrörelse och var ett tongivande parti i landet. Till skillnad från de kommunistpartier som bildades i andra länder, t ex Indien, tog LSSP (Lanka Sama Samaja Party) ställning mot stalinismen. LSSP var ett trotskistiskt massparti som under efterkrigstiden ingick i den fjärde internationalen.
Sri Lankas svaga borgarklass, som inte spelat någon som helst roll i kampen mot den brittiska kolonialmakten, började på 1950-talet använda etnisk splittring för att behålla makten. 1956 beslutades att singalesiska skulle vara det enda språket, vilket ledde till protester och därefter de första grova rasistiska övergreppen mot tamiler.
LSSP krävde att både singalesiska och tamil skulle vara språk. ”Två språk = ett land, ett språk = två länder”, som en av LSSP:s ledare uttryckte det. USP (CWI på Sri Lanka) är det parti som idag försvarar LSSP:s traditioner.