Trumps USA: 22 miljoner blir utan sjukförsäkring

2017-06-28 18:53:46


Kampen för sjukvård för alla måste trappas upp.

22 miljoner amerikaner kommer att förlora sin sjukförsäkring under det närmaste årtiondet om Trumpcare införs. Bara under det första året skulle 15 miljoner förlora sin sjukförsäkring. Det framgår av en ny rapport från kongressens budgetkontor (CBO).

Donald Trump lovade som presidentkandidat att avskaffa Obamacare (Affordable Care Act, ACA) och ersätta den med en mycket bättre sjuk- och hälsovårdslag. Men det American Health Care Act (AHCA, eller Trumpcare), som röstades igenom i representanthuset i maj och som senaten snart ska rösta om, åstadkommer inget av detta.
Trumpcare, om den genomförs, utgör en vildsint attack på stora delar av arbetarklassen och de fattiga genom att bokstavligen talat döda eller förkorta livslängden för många som inte längre kommer att ha tillgång till livsavgörande sjuk- och hälsovård.

Trumpcare kommer att öka försäkringspremieavgifterna och externa utgifter, vilket kommer bli mest kännbart för kvinnor, för många på landsbygden, för de äldre och för de med kroniska sjukdomstillstånd. Den avskaffar kravet på att sjuk- och hälsovårdsförsäkringar tillhandahåller ett minimipaket av viktiga förmåner, vilket skulle innebära att de går tillbaka till att inte täcka mental sjuk- och hälsovård och mödravård.
Den gör i allt väsentligt slut på utvidgningen av Medicaid (det statliga stödet till lågavlönades sjuk- och hälsovård) och förbjuder alla budgetanslag för varje som helst slag av tjänst som tillhandahålls av Planned Parenthood (den amerikanska motsvarigheten till RFSU).
Livslånga tak för försäkringsutbetalningar kommer att återkomma. Miljontals skulle tvingas återvända till de sjuk- och hälsovårdsoförsäkrades skaror, eller än värre, tvingas betala för försäkringar som de inte har råd att använda.
Intern splittring inom det republikanska partiet har vid två tidigare tillfällen hindrat att lagförslaget går till omröstning.
”Moderata” republikaner opponerade sig emot det för att det avskaffar en del av mest uppskattade förmånerna med Trumpcare, särskilt skyddet för människor med kroniska sjukdomstillstånd.
Det finns också flera republikaner i kongressen som anser att Trumpcare inte går tillräckligt långt för att upphäva Obamacare.

Republikanernas skoningslöshet och totala avsaknad av koppling till vanligt folks verklighet visades av North Carolinas republikanska kongressledamot Robert Pettinger som menade att om AHCA röstades igenom kan kroniskt sjuka bara flytta till en annan delstat där ACA-skydden inte har valts bort.
Republikanen Mo Brooks från Alabama uttalade att de kroniskt sjuka av princip bör betala mer för att hjälpa de ”som lever ett bra liv” och ”lever på rätt sätt”. Som om de som lider av bröstcancer eller kroniska hjärtsjukdomar lever moraliskt misslyckade liv.
Om Trumpcare genomförs blir effekten att miljarder dollar överförs från de fattigaste till de allra rikaste amerikanerna genom en omstrukturering (eller eliminering) av Medicaid.
Trumpcares nedskärningar i Medicaid eliminerar möjligheten till utvidgning, inför utgiftstak per capita och hindrar delstaterna från att ge budgetanslag till Medicaid. Kongressens budgetbyrå räknade ut att åtstramningen av Medicaid skulle skära bort dryga 6 700 miljarder kronor från Medicaid under de kommande tio åren.
Nedskärningarna i Medicaid är ungefär lika stora som Trumps skattesänkningar för USA:s allra rikaste kostar. Skattesänkningarna ger de 400 rikaste skattebetalarna (de 0,00001 procenten) ett genomsnittligt årligt tillskott på omkring 60 miljoner kronor.

Trumpcare måste besegras och bytas ut mot en Medicaid för alla oavsett inkomst, anställning och juridisk status. Bernie Sanders populariserade under sin valkampanj kravet på en förbättrad Medicaid för alla och lade fram en detaljerad plan för hur detta skulle finansieras. Detta krav har ett starkt stöd – i maj 2016 uppgav 58 procent av de tillfrågade i en Gallupundersökning att de stödjer en ”federalt finansierad sjuk- och hälsovårdsförsäkring för alla amerikaner”.
Hälso- och sjukvårdsdebatten avslöjar återigen varför arbetare och fattiga behöver ett eget politiskt parti som kämpar för deras intressen och som inte tar emot några pengar från storföretagen, inklusive försäkrings- och läkemedelsindustrierna.

Protester har stoppat eller bromsat andra Trumpinitiativ. Trumpcare kan besegras genom en välorganiserad serie av upptrappade massprotester som kulminerar i en riksomfattande protestdag.
Facken, särskilt de fack som stödjer Medicaid och vårdfacken, måste bli med i kampanjen mot Trumpcare och för sjuk- och hälsovård för alla.
De kommande veckorna formerar sig till en kritisk och avgörande strid med de republikaner som är beredda att bokstavligen riskera folks liv för sin reaktionära agendas skull. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!