Umeå: Folkomrösta om badhuset

2006-07-28 13:49:30




Placeringen av det nya badhuset har varit en stor diskussionsfråga i Umeå de senaste veckorna. Rättvisepartiet Socialisternas motion till fullmäktige om en folkomröstning blev förstasidesnyhet i Västerbottens-Kuriren (VK).

Umeborna behöver ett nytt badhus, eftersom det gamla badhuset är nedslitet. I fjol beslutade kommunfullmäktige om att en kvarts miljard skulle avsättas till att bygga ett nytt badhus. Detta har dock ställt ett antal frågor om badhusets placering, prisnivå och om vem som ska bestämma över dess utformning.
– Frågan om badhuset är en fråga där en folkomröstning både är önskvärd och möjlig. I en omröstning är det däremot svårt att beröra alla frågeställningar, och därför måste den troligen begränsas till frågan om var badet ska placeras, säger Ingrid Eriksson, Rättvisepartiet Socialisterna.
– Men placeringen kommer i sin tur att påverka utformningen, och utformningen påverkar priserna. Vi är emot ett skrytbygge med skyhöga inträden och säger nej till ett badhus på kajen.

Nej till badhus på kajen

– Grunden för vårt alternativ är en 50-metersbassäng med en större vattenyta. Då någon 50-metersbassäng ännu inte finns norr om Uppsala skulle en sådan vara ett lyft för simsporten, och innebära förbättrade möjligheter till både träning och tävling. Med den större vattenytan skulle det även finnas plats för en (eventuellt flyttbar) äventyrsdel. En sådan är nödvändig för att öka antalet yngre besökare. Detta skapar förutsättningar för ett ”allroundbad” som dessutom skulle kunna hålla en vettig prisnivå genom att kostnaden för äventyrsdelen hålls nere.
Undersökningar visar att en majoritet av umeborna är emot ett badhus på kajen – endast runt 10 procent säger sig vara för. En webbundersökning som VK gjort visar dessutom att en stor majoritet (75 procent) stödjer en folkomröstning om badet.
Men detta bryr sig Lennart Holmlund (s) och Britt-Marie Löfgren (fp) inte om. Vad som nu sker i Umeå är att en liten krets av fastighetsägare, köpmän och högt uppsatta kommunalråd kör över en bred opinion till förmån för sina egna vinstintressen.

Davis Kaza