Umeå: Nya nedskärningar och ab(s)urda anklagelser

2007-05-09 13:00:36
– Det är era uttalanden som gör att personalen inte känner sig uppskattad, utbrast socialnämndens ordförande Eva Andersson (s) på senaste kommunfullmäktige i Umeå. Detta apropå att representanter från Rättvisepartiet Socialisterna berättat om den allt hårdare pressen på personalen inom äldreomsorgen.

– Det är absurt, kommenterar Jan Hägglund, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna. Som om personalen skulle må sämre av att man berättar om problemen! Vi krävde att fullmäktige skulle bifalla socialnämndens begäran om att få avskriva sitt underskott på 12,5 miljoner för 2006 för att lätta lite på bördorna. Kommunen har råd, man fick ju ett överskott på nästan 140 miljoner förra året.
En majoritet av sossar och högeralliansens partier sa emellertid nej till kravet på avskrivning. Läget i år och nästa år ser därför extra kärvt ut för socialnämnden som organiserar äldreomsorg, handikappomsorg, stöd till utsatta familjer och individer med mera.
Enligt tjänstemännen måste man göra nedskärningar på drygt 70 miljoner kronor 2007 och 2008, om inte mer pengar skjuts till. Några konkreta förslag finns ännu inte, men man diskuterar bl a om personaltätheten är för hög (!), om antalet boendeplatser är för många, och om man kan tjäna mer på att lägga ut ytterligare verksamheter på entreprenad.

Umeå är dyrare

I jämförelsen med andra liknande kommuner är Umeå dyrare, främst inom äldreomsorgen. Detta beror bland annat på höga lokalkostnader och fler platser i särskilt boende (till exempel sjukhem). Men lokalkostnaderna är svåra att påverka för socialnämnden och fler boendeplatser borde ses som något positivt då det innebär en trygghet för äldre och anhöriga.
Socialstyrelsen har nyligen varnat för att kommunerna har dragit ner för mycket på stödet till äldre, bland annat antalet boendeplatser. Att bo hemma får inte förvandlas till ett tvång.

Inga marginaler

Det är svårt att se hur socialnämnden ska kunna skära ner mer på personaltätheten. Det finns idag inga marginaler. I budgetskrivelsen står det också att läsa att nya neddragningar innebär att ”markanta ingrepp måste göras i både servicenivå och kvalitet för brukare”. Så sent som 2005 genomfördes kostnadsminskningar på över 70 miljoner, bl a genom att äldre- och handikappomsorgens kostnader anpassades efter de privata entreprenörerna, vilket förstås inneburit lägre personaltäthet. Under 2006 har nedskärningarna fortsatt.
Under de arbetsplatsbesök vi gjort inom äldreomsorgen under årens lopp har personalen berättat om hur stressen ökat. De arbetsuppgifter som läggs på vårdpersonalen blir allt fler.
På det senaste besöket berättade personalen att de under 2007 nu också blivit ålagda att tvätta alla de boendes kläder samt sköta städningen på deras rum. Att springa mellan tvättstugan och avdelningen ökar stressen och stjäl ytterligare tid från omvårdnadsarbetet. Till detta ska läggas att undersköterskor och vårdbiträden också ska sköta mycket dokumentation, planering och schemaläggning. Personalen berättade att det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att hinna ta ut den timme friskvård i veckan som de har rätt till.

Nytt vårduppror behövs

Det var denna verklighet som vi berättade om på kommunfullmäktige, och som gjorde socialnämndens ordförande upprörd.
Personal inom vård och omsorg är trötta på att alltid få höra att verksamheten är för dyr, samtidigt som dom sliter häcken av sig utan att få ordentligt betalt.
Rättvisepartiet Socialisterna startar nu en kampanj, både i och utanför kommunfullmäktige, med krav på ökade resurser till vård, äldre- och handikappomsorg.
Vad som behövs är ett vårduppror från personal, anhöriga och brukare – för en värdig äldreomsorg och anständiga löne- och arbetsvillkor.
Ingrid Eriksson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!