Umeås luft – en hälsorisk

2006-10-18 15:08:43
Den smutsiga luften i Umeå kan vara en hälsorisk för umeborna, enligt regeringen. Ofta överstiger föroreningshalterna de nationella gränsvärdena.

År 2003 var halterna av kvävedioxid för höga i 27 dygn medan normen för kvävedioxid endast får överskridas 7 dygn, under ett år, enligt reglerna.
– Luftkvalitén är en av de absolut viktigaste lokala miljöfrågorna i Umeå just nu, säger Jan Hägglund, en av Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamöter i Umeå.
Bertil Forsberg, docent i miljömedicin, säger till VK att ett par tusen svenskar avlider årligen till följd av luftföroreningar. Föroreningarna orsakar luftvägsproblem, allergier, men också lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Kommunens mätningar har visat för höga halter av både NOx (kvävedioxid) och PM10 (partiklar). Det är egentligen inte kvävedioxiden som är giftig. Men där det finns höga halter kvävedioxid finns även höga halter av andra giftiga gaser.
Var partiklarna kommer ifrån är ännu oklart. En teori är att dubbdäck och vägsand nöter på asfalten så att ett damm bildas. Både partiklarna och gaserna kan vara skadliga för människors hälsa.
Det finns två orsaker till den dåliga luften i Umeå. Dels är trafiken intensiv i centrala stan. Över Tegsbron passerar runt 20 000-25 000 fordon per dygn. Ungefär 8-10 procent av dessa fordon är tung trafik. Den tunga trafiken släpper ut ca 50 procent av den totala mängden av kvävedioxid. Den andra orsaken är ett klimatfenomen som uppträder under kalla dagar.
Då Umeå ligger i en slags gryta lägger sig kall luft som ett lock över staden. Detta gör att luftomsättningen försämras och att giftiga gaser stannar vid marknivå. Det är under vissa speciellt kalla dagar som föroreningsnivån överskrids.
I Umeå finns det tre stycken ”mätstationer” där man mäter kvävedioxid, partiklar och svaveldioxid. Överallt där man har mätt har någon giftig gas överstigit det tillåtna.

Sent ute

Kommunledningen är väldigt sent ute. Lösningen på luftfrågan, som egentligen skulle vara klar 6 april 2006, kommer inte vara klar förrän nästa år.
– Det är skrämmande att kvävedioxidhalten (NOx) överskrids vid så många tillfällen per år och att partikelhalten (PM10) är så hög som den är, förklarar Jan Hägglund.
– Vi tycker att det behövs många åtgärder. Först och främst så vill vi göra ett försök med nolltaxa under tre år. Detta för att få folk att gå över från att åka bil till att åka buss, säger Hägglund. En andra åtgärd är att rusta upp och bygga ut cykelnätet i Umeå.
Finns det några ytterligare åtgärder för att minska trafiken? undrar vi, under samtalet med Jan Hägglund.
– Ja, vi vill också att godstransporterna som ska in till Umeå samordnas. Detta har testats i Linköping med resultat att den tunga trafiken minskade med hela 30 procent! Dessutom måste bilister uppmuntras att samåka i mycket högre utsträckning än vad som sker idag. Det handlar främst om resor till och från jobbet.
Beslut om åtgärder mot den smutsiga luften ska fattas av kommunfullmäktige i början av 2007. Frågan är om miljömässiga och hälsomässiga skäl kommer att väga tyngst eller om de etablerade partierna, även i denna fråga, fortsätter sin politik med besparingar och nedskärningar. På bekostnad av umebornas hälsa.
Linnea Jonasson
Elvira Lindholm

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!