Unik Offensivintervju med PYD:s ledare

2015-01-15 15:08:11

foto: RS Göteborg
Salih Muslim, ledare för PYD, berättar om kampen för ett fritt Kurdistan. ”Den internationella solidariteten är vår främsta allierade”, säger Salih.

– Det kurdiska samhället är historiskt sett mycket politiserat och idag kanske mer politiserat än någonsin.
Så inleder Salih Muslim samtalet när han träffade Kristofer Lundberg, från Rättvisepartiet Socialisterna, för en exklusiv intervju i december.

PYD är ett relativt ungt parti, vad var bakgrunden till bildandet och vilka ideologiska grunder vilar PYD på?
– I Rojava lever vi sida vid sida med araber, i Bakur sida vid sida med turkar, i Rohjalet med iranier och så vidare. Varje kurdisk del har sin situation, sina förutsättningar och sin egen problematik. I Rojava har vi problemet med den syriska diktaturen, med islamism och idag med inbördeskrig. Rojava behövde därför ett eget parti för sin kamp och för att bemöta problemen.
– PYD är inte ett klassiskt parti. Vi vilar i grunden på Abdullah Öcalans ideologi, men PKK växte fram under en period med andra förutsättningar och andra maktförhållanden i världen mellan det kommunistiska blocket i öst och imperialismen i väst.
– PYD vilar inte på samma marxist-leninistiska utgångspunkt som PKK. Vi har vuxit fram efter murens fall och har inte behövt förhålla oss till den problematiken. Vi är emot alla former av diktatur, även om det kallas proletariatets. Vi vill ha ett samhälle där befolkningen styr. Vi har därför inget gemensamt med de ”gammelkommunistiska” [läs stalinistiska, reds anm] staterna.
– Vi måste förhålla oss till situationen i övriga Kurdistans tre delar och till den arabiska befolkningen i Syrien. Att bygga broar och brödraskap med den arabiska befolkningen kommer att vara viktigt.
– Kurdistan är en nation och kurderna ett folk uppdelade i fyra delar med olika förhållanden. Avgörande frågan för frigörelse är att knyta band och bygga brödraskap mellan folken i hela regionen och världen.

Vad har maktövertagandet i juli 2012 inneburit?
– Det syriska inbördeskriget har rasat sedan 2011. Vad vi kunde göra var att förbereda och lägga grunden för en folkmakt. Det är ingen lätt uppgift, speciellt inte under pågående krig.
– Tack vare organiseringen kunde folket överta kontrollen och samhället organiseras underifrån av de tre kantonernas befolkningar. Det var således inte ett maktövertagande av partiet. Det är inte PYD som har säkrat makten, utan partiet förberedde befolkningen på att göra det. Ur själva organiseringen växte folkmakten fram.
– PYD styr inte folket, folket styr samhället och här spelar PYD en viktig roll i att medvetandegöra och ge befolkningen redskap för att regera över sina egna liv.

Vilken är den avgörande orsaken till den beslutsamhet som vi ser hos kurderna i Rojava?
– Arméer kunde inte stå emot  IS (Islamiska staten) och utbildade välbeväpnade soldater flydde, men Kobanês folk kunde försvara sig. Befolkningen i Kobanê vet vad de har vunnit och vad de kan förlora. Därför anslöt de sig till YPG och YPJ.  
– De tre kantonerna – Kobanê, Cizire och Efrin – administreras av deras respektive befolkning på olika nivåer. De är idag tre fristående kantoner. PYD har en vilja att dessa blir en, men det är inte upp till oss att avgöra. När kriget har lagt sig eller situationen stabiliserats kan folket avgöra hur de vill göra. Om de liksom oss anser att ett Rojava är nödvändigt tror jag Rojava väljer enighet.

Hur ser säkerhetsläget ut idag?
– Kobanê, Rojavas hjärta, är hårdast ansatt, men alla tre kantonerna befinner sig i strider. Till exempel strider kantonen Cizire för att skapa en säker väg till Shingal (på den irakiska sidan av gränsen), där strider mot IS pågår. På andra håll är striderna hårdast med IS ”kusiner” Al Nusra.

Vilka ser ni som era allierade?
– Den internationella solidaritetsrörelsen är vår främsta allierade. De som har demonstrerat till stöd för Kobanê och vår kamp, de som har samlat in pengar och spridit information. Arbetarrörelsen, folkrörelser och människorättsorganisationer. De förstår att IS är ett hot mot alla, att de inte är isolerade till Mellanöstern.
– Sedan har vi stödet från regeringar, men detta ska inte ses som allianser. Regeringarna har sina egna intressen, sina maktambitioner. Det spelar givetvis in i hur de agerar. De ”stödjer” oss utifrån egna intressen, det är vi väl medvetna om.
– De är ute efter oljan och handelspartners. Mänskliga rättigheter är oviktiga för dem. Det är därför viktigare att världens folk står vid vår sida. Vi har idag ”stöd” av regeringar som tidigare förvägrade oss vår existens. Kurder fanns inte som folk. Men idag är det kurder som försvarar mänskliga rättigheter i regionen.
– I striderna får vi uppbackning av imperialismen. Det innebär inte att imperialismen har vårt stöd. Men vi befinner oss i en situation där vi inte kan välja eftersom vi står inför en situation där det är frågan om att överleva. Vi hotas från alla håll och att vi accepterar stöd ska inte förknippas med att vi ger dem stöd.

Vad betyder självstyret och det ”nya” Rojava?
– Radikal demokrati betyder att folket ska styra allt och att befolkningen ska bestämma över ekonomin. Vi vill ena, stödja och utveckla byar och städer. Våra idéer innebär att bygga upp en folkmakt.
– Vi står för social demokrati, social ekonomi och det innebär antikapitalism.
Det låter för mig som demokratisk socialism?
– Vi talar inte i termerna av demokratisk socialism, vi säger radikal demokrati. Vi anser inte att det viktiga är vad vi kallar det utan vad vi gör politiskt och att vi organiserar befolkningen. Vi organiserar arbetarklassen, de fattiga och bönderna. Vi är den förtryckta befolkningens parti. På den fronten är vi ett vänsterparti.
– PYD, demokratiska enhetspartiet, är inte ett kurdiskt parti utan vi är ett parti för alla som bor i Rojava. Alla som håller med om partiets program och mål kan bli medlemmar, oavsett om du är kurd, arab eller något annat.
– YPG är den militära grenen. Men går du med oss eller ansluter dig till YPG får du också en ideologisk träning. Du kan inte försvara ett samhälle om du inte vet vad du strider för. Du kan inte förändra ett samhälle med vapen. Man behöver en filosofi, värden och principer.
Hur är relationerna med Södra Kurdistan (KRG i norra Irak)?
– Vi har olika åsikter, olika ideologier och olika filosofier jämfört med de andra partierna. Men i dagsläget behöver vi ett militärt samarbete med Peshmerga [KRG:s väpnade styrkor] på grund av situationen. Så länge vi kan kämpa för att försvara folket vill vi ha bra relationer med de kurdiska partierna. Men vi utgår alltid från folkets bästa.
– När Shingal befriades var det med hjälp av ett samarbete mellan YPG och Peshmerga. Det vore ett stort misstag att bekämpa varandra i detta läge.

Hur ser PYD på ett framtida Kurdistan?
– Jag tror att ett framtida Kurdistan kommer att vara, vilket PYD:s målsättning är, en kurdisk demokratisk konfederation i ett nytt Mellanöstern. Den traditionella nationalstaten är historia världen över, även i Europa. ■


 

Läs Offensivs kommentar till intervjun

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!