Upptrappat krig i Afghanistan

2009-11-25 21:33:19




I förra veckan beslutade riksdagen att svenska soldater även i fortsättningen ska skickas till krigets Afghani­stan. Bara Vänsterpartiets ledamöter röstade emot. Men även inom Vänsterpartiet finns röster som krävt att trupperna ska vara kvar.
Redan i måndags kväll avreste den första gruppen av soldater till Afghanistan. Det handlade om drygt 100 soldater av totalt nära 500 som ska ingå i den nya svenska Afghanistan-styrkan FS18. Enligt riksdagsbeslutet ska styrkan kunna utökas till 855 personer.
Riksdagens beslut ligger i linje med den militära upptrappning som högeralliansen och Socialdemokraterna gemensamt står bakom.
Sedan 2003 har antalet soldater i den Natoledda Isafstyrkan, där svensk trupp ingår, blivit elva gånger fler än 2003 – från 5 500 till närmare 70 000 idag.
Förutom Isafstyrkan finns ytterliga­re 36 000 soldater i olika amerikanska förband som strider i Afghanistan med omnejd. Två tredjedelar av de mer än 100 000 utländska soldaterna i Afghanistan kommer ifrån USA, och Barack Obama vill skicka än fler soldater dit. Den 1 december i år väntas den amerikanske presidenten tillkännage en ny upptrappning. Det kan handla om så många som 40 000 fler USA-soldater till Afghanistan.

Samtidigt står det klart att de utländska krigsinsatserna har misslyckats med att skapa stabilitet och soci- ala framsteg i Afghanistan. Tvärtom, situationen har ständigt förvärrats och antalet döda och skadade stiger o­avbrutet. Samtidigt tenderar kriget i Afghanistan att påskynda Pakistans blodiga sönderfall.
Kriget mot Afghanistan, som USA inledde 2001, följdes aldrig av fred, utan blev startpunkten för ett långvarigt krig som blivit allt blodigare. Talibanerna, som inte är en grupp utan flera, opererar numera i stora delar av landet.
Enligt officiella amerikanska uppgifter är det man betecknar som fientli­ga attacker fler än någonsin. Antalet fientliga attacker i år är redan fem gånger fler än 2005 och två och en halv gång fler än i fjol.
Åtta år efter att den USA-ledda invasionen störtade talibanerna i Afghanistan är det krigshärjade landet den farligaste platsen för ett barn att fö­das på. I synnerhet för flickor, enligt FN:s barnfond Unicef (Svenska Dagbladet den 20 november i år).
Enligt Unicef har Afghanistan den högsta barna­dödligheten i världen, 257 dödsfall per 1 000 levande föda, och 70 procent av befolkningen saknar tillgång till rent vatten.
Korruptionen är utbredd och det senaste så kallade presidentvalet var en lektion i valfusk. ”Situationen i Afghanistan blir allt värre. Vi befinner oss inte bara i ett kritiskt säkerhetsläge. Utvecklingen av politiska reformer, ledning och uppbyggnaden av samhället går för långsamt och existerar så gott som inte alls i en del områden”, tvingades till och med EU att erkänna i en rapport som publicerades i samband med att EU:s utrikesministrar träffades i slutet av oktober i år.
Samma månad dödades fler amerikanska soldater i Afghanistan än un­der någon annan månad sedan 2001.

Även i norra Afghanistan, där den svenska styrkan är förlagd, blir läget allt våldsammare. ”Överbefälhavaren, general Sverker Göranson, befarar att läget blir betydligt allvarligare framöv­er och att svenska dödsoffer är oundvikliga”, skrev Svenska Dagbladet den 3 september. Men det är inte han som riskerar att dö i Afghanistan.
Att fler soldater skulle bidra till en vändning till det bättre i Afghanistan är en dödlig myt som odlas av politiker och höga befälhavare för att fortsätta ett imperialistiskt krigsäventyr som blir allt mer impopulärt, i Afghanistan såväl som på hemmaplan.
De utländska soldaternas närvaro är ett direkt hinder för de afghanska massornas självständiga organisering och kamp mot förtryck, våld och terror. De utländska trupperna måste o­medelbart och villkorslöst dras bort. Det afghanska folket måste självt få bestämma sin framtid.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!