Uruguay: Tabares regering går högerut

2006-07-28 14:10:21
Den 1 mars var det ett år sedan Uruguays största fest någonsin ägde rum i Montevideo, då 500 000 personer fyllde Avenida Libertador från parlamentet och ända in till centrum. De firade då tillträdandet av president Tabare från Frente Amplio (FA, Breda fronten). Men bara ett år senare sker nu mobiliseringar mot presidenten.

Jordlösa ockuperar sina jordar, arbetare sina fabriker och miljöaktivister ockuperar vägar i protest mot att internationella storföretag fått etablera sig med pappersbruk. 
Ett år efter att FA bildat regering och tagit makten i Uruguay är de politiska förändringarna små. Den ekonomiska politiken har mer varit en fortsättning på den tidigare regeringens politik.
Trots att fattigdomsbekämpningen stod högst upp på FA:s valprogram lever fortfarande 50 procent av Uruguays barn i fattigdom och en tredjedel av befolkningen under existensminimum. Ett stödprogram (Panes) till de allra fattigaste har startats men går mycket sakta. De låga pensionerna har bara höjts med sex procent.
Förutom sveket mot de fattiga har FA brutit en rad vallöften. FA har givit upp sina radikalaste krav på en jordreform, nationalisering av banker och statligt monopol på utrikeshandeln. Genom presidentvalet röstade över 60 procent av befolkningen mot privatiseringen av vatten. Den lag om att förbjuda privatiserat vatten som majoriteten röstade för, efterföljs inte och bolagen tillåts vara kvar och en stor del av befolkningen har därför inte råd med vatten.

I IMF:s ledband

Tabare har lovat att följa internationella kontrakt med IMF (Internationella valutafonden) och Världsbanken. Tvärtemot vad han sade i valet.
Samtidigt förhandlar FA-regeringen om ett frihandelsavtal med USA och har föreslagit privatisering av vården och skolan. Utländska privata storföretag har tillåtits etablera sig i Uruguay. Ett exempel är en finsk cellulosafabrik, vars verksamhet kommer ge svåra miljökonsekvenser för hela området. Ekonomiministern Danilo Astori har lagt fram ett förslag för privatisering av de statliga företagen vilket han anser är nödvändigt. Detta har skärpt motsättningarna inom FA.
Ururuay har utökat sin militära närvaro på Haiti trots att FA innan valet var emot den FN-ledda insatsen. Nu deltar även Uruguay i militärsamarbetet UNITAS tillsammans med USA. Enda gången UNITAS använts i praktik var när man störtade Allendes regering i Chile.

Fabrikerna ockuperas

Kapitalflykt och nedläggningar har följts av fabriksockupationer. För närvarande är 18 företag under arbetarkontroll genom att de ockuperats. Den kraft som för ett år sedan förde FA till makten var aktiva röster som varit organiserade i by- och förortskommittéer. De tänker inte stillasittande se på när den nyliberala politiken fortsätter, utan mobiliserar mot regeringen.
Inom FA har den förda politiken skapat inre konflikter och bland befolkningen är besvikelsen stor. Detta syns inte minst bland de delar av arbetarklassen som fått nog. FA:s egna aktivitet bland gräsrötterna har sjunkit, medan folkets aktivitet fortgår i barriokommittéer, fackliga kommittéer och studentkommittéer.
Många var redan innan valet väl medvetna om att FA inte skulle bryta med kapitalismen, men hade ändå höga förväntningar på löften om reformer som nu inte infrias. Uruguays fattiga ser vad som händer i Bolivia och Venezuela och kommer sannolikt att omorganisera sig. Det kommer att leda till nya utbrytningar och partiformationer i framtiden, vilket vi sett i till exempel Brasilien.

Kristofer Lundberg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!