USA: Bryt med Wall Streets två partier

2010-05-05 10:33:04
Bryt med det två kapitalistis­ka partierna – för oberoende kandidater i valet. Den maningen riktar Socialist Alternative (CWI i USA) inför kon- gressvalet den 7 november.

Vad hände med president Barack O­bamas alla löften? Flertalet av de som stödde honom och Demokraterna trodde att krigen i Irak och Afghanistan skulle avslutas, att hälso- och sjukvård skulle bli allmän samt att den nya administrationen skulle stärka arbetsrätten, ge amnesti till papperslösa och stödja kravet på könsneutrala äktenskap. Men så blev det inte.
De förhoppningar som fanns om en förändring med Obama har grusats. Demokraterna har åter avslöjats som ett parti som går storföretagens ärenden och i delstaterna genomför man drastiska nedskärningar.

I brist på gräsrotsrörelser som verkligen utmanar de två kapitalistiska partierna – Republikanerna och Demokraterna – har reaktionära gruppe-ringar som Tea Party fått uppmärk- samhet och kunnat framstå som oppositionen. Tea Party åtnjuter dock inget större stöd, utan de flesta som är missnöjda med de två etablerade partierna önskar ett alternativ med vänsterförtecken. Ett sådant alternativ har ännu inte byggts, men det finns tydliga tecken på att en förändring är på väg.
Kampen mot nedskärningar, arbetslöshet och vräkningar har intensi­fierats. Den 4 mars samlades elever, studenter och lärare på flera platser runt om i USA för att demonstrera till försvar för en offentligt finansierad utbildning – och för rätt till jobb och utbildning.
I varje opinionsundersökning är det numera en majoritet som ger sitt stöd till kraven på allmän sjukvård, offentliga satsningar, hemtagning av trupperna och beskattning av de rika. Detta är krav som vare sig Republikanerna eller Demokraterna stödjer.
Det finns även en växande opini­on som vill ställa upp med ­kandidater som står till vänster om Demokrater­na i årets kongressval.

Redan nu finns det oberoende kandidater som Dan La Botz i Ohio, Jill Stein i Massachusetts och Richard Curtis i delstaten Washington, som aktivt kampanjat för arbetarnas krav.
”Det är det arbetande folket som håller uppe landet. Och det är det arbetande folket – inte bankerna, storföretagen och politikerna – som ska styra landet”, skriver Dan La Botz på sin hemsida.
Jill Stein kräver å sin sida kraft-fulla och offentliga satsningar på skolan och Richard Curtis efterlyser ”ett massivt federalt program, en grön New Deal, som kan säkra en hållbar utveckling i USA”.
Dessa tre kandidater förtjänar stöd och deras kampanj kan bidra till framväxten av ett större antikapitalistiskt alternativ.
Fackföreningarna, som är de enda stora arbetarorganisationerna, har ett stort ansvar i detta arbete – att bygga ett politisk alternativ till vänster om Demokraterna. Om fackföreningarna mobiliserar och tar kamp kan det fälla avgörandet. Istället för att ge miljontals dollar till Demokraterna måste fackledningen och fackföreningarna ge stöd till oberoende kandidater som är beredd att ta strid för arbetarnas intressen.
Den ilska som finns mot de styrande börjar nu också återspeglas in­om facken.
I Pittsburgh ämnar stålverksarbetarfacket USW:s lokalavdelning ställa upp med egen kandidat mot den sittande kongressledamoten, demokratern Jason Altmire. ”Från och med nu kommer vi att vända oss bort från de som vänder oss ryggen. Hädanefter kommer vi aktivt försöka forma egna alternativ”, sa en representant från USW i en kommentar till lokalavdelningens beslut.
I North Carolina, har fackförbundet SEIU, som bland annat organiserar sjukvårdsanställda, börjat samla in namn för att om nödvändigt registrera ett nytt parti – North Carolina First. Detta som ett försök att utmana North Carolinas Demokrater, som al­la tjänar storföretagens intressen.
I New Jersey, där den republikans­ke guvernören Chris Christie har lagt en nedskärningsbudget med omfattande avskedanden och Demokrater­na består av en samling nedskärnings- politiker, har fackförbundet CWA (te­le- och kommunikationsanställda) di­skuterat om att själv ställa upp med en kandidat.
Ingen ska förvänta sig att fackens nuvarande ledning på förbundsnivå är beredd att stödja dessa gräsrotsinitiativ. De fortsätter att desperat klamra sig fast vid Demokraterna.

Vad som krävs är att lokala kampanjorganisationer, fackföreningar och olika aktivister förenas och gemensamt beslutar om att kandidera i valet. I facken måste vi kämpa för att fackförbunden drar in sitt miljondollarstöd till Demokraterna. Facken bör istället backa upp kandidater, alternativt ställa upp med egna kandidater, som är beredda att stå upp mot storföretagen.
Att ställa upp med egna kandidater i årets kongressval som utmanar Wall Streets två partier och ”Big busi­ness”, skulle innebära att ett nytt steg kunde tas i bygget av ett arbetarparti i USA.
Pete Ikeler
Socialist Alternative (CWI i USA)

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!