USA: Hur stoppa mäns våld mot kvinnor?

2009-06-10 14:51:03
Den ekonomiska krisen har lett till en ökning av våldet inom familjer i USA. Under 2009 års första tre månader ägde en 40-procentig uppgång rum i antalet partnervåldsrelaterade mord.

National Domestic Violence Hotline (Heta linjen för offer för partnervåld) rapporterar om en 21-procentig uppgång i antalet påringningar till dem under tredje kvartalet 2008, jämfört med samma period 2007, där en majoritet av de som ringde beskrev en försämring av sin ekonomiska situation.
Efter att tidningarna skrivit om att sångaren Chris Brown (19 år) misshandlat sin flickvän, sångerskan Rihanna (21 år), under ett våldsamt gräl, gjorde Bostons hälsokommission en opinionsundersökning bland 200 tonåringar. Resultatet kom som en chock för många; nära hälften av de tillfrågade ansåg att Rihanna fick skyl­la sig själv för att hon blev slagen och 71 procent tyckte att våldsamma argument är en ”normal” del av förhållanden.
Undersökningen understryker att det krävs en organiserad kamp mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Vi måste bekämpa det intima partnervåldets orsaker.

Intimt partnervåld (IPV) är utbrett i USA. Tidskriften American Journal of Preventive Medicine rapporterar att uppskattningsvis 25,5-53,6 procent av kvinnorna kommer att uppleva IPV under sina liv.
Partnervåld förekommer inom samkönade par och kan även drabba heterosexuella män, men främst är det kvinnor som drabbas av mäns våld. Absolut vanligast är en manlig gärningsman och ett kvinnligt offer.
Bureau of Justice visar att IPV är den ledande förtida dödsorsaken för afroamerikanska kvinnor i åldrarna 15-45 år och den sjunde största för kvinnor generellt i USA. Eftersom afroamerikanska kvinnor utgör 8 procent av USA:s befolkning men 42 procent av de som dödas i intima partnermord, krävs det att vi stude-rar de ekonomiska och sociala orsakerna till IPV mer på djupet.
En studie gjord år 2004 fann att kvinnor som bor i underprivilegierade bostadsområden löper mer än dubbelt så stor risk att bli offer för intimt partnervåld än kvinnor som le­ver i mer välbärgade bostadsområ- den. De fattigaste bostadsområdena, vilket ofta är bostadsområden för icke-vita och hushåll med en kvinnlig försörjare, är hårdast drabbade av arbetslöshet, fattigdom och avsaknad av sociala förmåner. Forskning visar att det är fattigdom som utgör den största riskfaktorn för IPV.
Ekonomisk stress behöver inte alltid leda till våld, men allt slags våld, likaväl som IPV, är mer utbrett i fatti-ga områden.

I San Joaquin, det county (ungefär län) som toppar riksligan i fråga om vräkningar, har det skett en femtioprocentig uppgång i antalet förelägganden om besöksförbud och en brant ökning av antalet domstolsbeordrade utredningar om vanvård i familjer som bor i hus utan värme och el. Även San Joaquins krisrådgivare  hävdar att den ekonomiska krisen bär skulden till denna ökning.
Vi behöver bygga en arbetarrörel­se som tar kamp för att få slut på fattigdomen och skapa de nödvändiga samhälleliga förändringar som skulle göra IVP till en sällsynthet, och inte som idag en av de ledande orsakerna till för tidig död för kvinnor i USA.
Eftersom Republikanerna och Demokraterna enbart är intresserade av att rädda bankerna, inte av att förbättra vår livskvalitet, behöver vi på egen hand bygga upp ett politiskt parti för arbetande människor. Ett parti som representerar våra, inte företagens, behov.

Margaret Collins
Socialist Alternative (CWI i USA)

Socialist Alternative (CWI i USA ) kämpar för ▼

  • Jobb åt alla till löner som går att leva på.
  • En minimiinkomst på 500 dollar (3 900 kronor) i veckan för alla behövande, för att ge kvinnor ekonomisk trygg­het.
  • Inga nedskärningar av den sociala servicen.
  • Kvalitetsallmännyttiga bostäder för alla behövande, med särskild förtur för dem som utsatts för våld och hot om våld.
  • Avgiftsfri, federalt finiansierad kvalitetsbarnomsorg.
  • Massivt utökad betald föräldra­ledighet.
  • Skapandet av särskilda lokal-organisationer för offer för intimt partnervåld, fristående från polisen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!