Utvisa inte Maria till fängelse och övergrepp

Åtalen spelar en politisk roll i dagens politiska situation såväl som trakasserier och demonisering av MRTA årtionden efter dess upplösning samt andra radikala vänsterrörelser (Foto: Gunvor Karlström).

av Mattias Bernhardsson // Artikel i Offensiv

Frihetskämpen Maria Lucero Cumpa Miranda satt 30 år i peruanskt fängelse och tog sig till Sverige när hon hotades med att fängslas på nytt 2021. Trots att Migrationsverket själva skriver att uppgifterna om misshandel, tortyr och de sexuella övergrepp Maria utsattes för i fängelset är tillförlitliga har de beslutat att utvisa henne tillbaka till Peru och nya åtal.

Maria var en av de ledande i gerillarörelsen MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) när Fujimori tog makten i en militärkupp 1992. Efter några perioder i fängelse dömdes Maria till livstids fängelse 1993. Under de kommande 27 åren utsattes Maria för regelbunden psykisk och fysisk misshandel, tortyr och sexuella övergrepp. För Maria och alla andra politiska fångar innebar fängelsetiden näringsbrist, långvarig isolering och nekad läkarvård.
När Maria till slut släpptes fri i oktober 2020 dröjde det inte länge förrän drömmen om att få leva ett liv i frihet och att ta igen förlorad tid med sina barn grusades. I maj 2021 delgavs Maria åtal för brott begångna av påstådda anhängare av MRTA i maj 1989. Att Maria själv satt i fängelse vid den tidpunkten hjälper inte.
Åtalen spelar en politisk roll i dagens politiska situation såväl som trakasserier och demonisering av MRTA årtionden efter dess upplösning samt andra radikala vänsterrörelser.

Maria såg inget annat alternativ än att fly. I december 2021 sökte hon asyl i Sverige, där många politiska flyktingar från Peru redan lever. Men trots att Migrationsverket själva skriver i beslutet att uppgifterna om misshandel, tortyr och de sexuella övergrepp Maria utsattes för i fängelset är tillförlitliga blev beslutet att avslå ansökan om asyl och att utvisa henne till Peru.
I Migrationsverkets argumentation finner man bland annat att ”Peru är demokrati och under de senaste decennierna har respekten för demokratiska rättigheter stärkts”. Har de missat förra årets parlamentariska kupp och att den demokratiskt valde presidenten själv sitter fängslad? Har de missat polisens och säkerhetsstyrkornas dödliga våld mot de som har protesterat efter kuppen med över 70 döda? Har de missat att Amnesty International har skickat ett kristeam till Peru för att utreda allvarliga brott mot mänskliga rättigheter?

”Migrationsverket erinrar här [i beslutet] om att flyktingskap inte kan grundas enbart på att en person riskerar straff på grund av brott mot vanlig lagstiftning i sitt hemland”, skriver ett verklighetsfrånvänt svenskt Migrationsverk som vägrar att ta den politiska situationen i Peru med i beräkningen.
I hela beslutsunderlaget finns ett urval av information och hänvisningar för att få till ett avslag som går att ifrågasätta: ”MRTA klassades som en terroristorganisation av Perus regering [Fujimoris regim]”, skriver exempelvis Migrationsverket i beslutet. Men hade de istället sökt i EU:s lista över terroriststämplade organisationer – som brukligt vore – skulle de se att MRTA inte finns listade där och inte heller i USA:s ännu bredare lista.

Låt oss istället läsa paragraf 2 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna: ”Ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling.”

PROTESTERA MOT MIGRATIONSVERKETS BESLUT ATT UTVISA MARIA!

Ärendebeteckning:
5217 3079 / Asylprövningsenhet 4, Uppsala

Mejladresser:
migrationsverket@migrationsverket.se
(adressera protesten till generaldirektör Mikael Ribbenvik, ärendets föredragande Tatiana Doudka och ärendets beslutsfattare Sara Persson)
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
(adressera protesten till Migrationsministern)

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!