V om vinst i välfärd

2012-07-14 10:47:36
Uppmuntrad av LO-kongressens beslut och Novus opini­onsundersökningar, som har visat att mer än 80 procent av väljarna vill sätta P för möjligheten att ta ut vinst från skattefinansierad skola, vård och omsorg, ägnade Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt mer än halva sitt tal i Almedalen åt denna fråga.

Det är självklart positivt att Vänsterpartiet nu tar upp frågan på allvar och därmed bidrar till att sätta ökad press på inte minst Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Om Vänsterpartiet även är beredda att stödja en gräsrotsrörelse som kan mobilisera personal, elever, föräldrar, gamla och sjuka underifrån återstår att se.
Sjöstedt var samtidigt övertydlig med sitt stöd till den så kallade valfriheten och att V välkomnar ideella, privata utförare, som stiftelser, kooperativ och till och med så kallade aktiebolag med särskilda vinstbegränsningar.
– Vänsterpartiet är för valfrihet i välfärden, slog han fast.
Det ska dock enligt V vara kommunen, landstinget eller staten som beslutar när och var icke-offentliga aktörer får etableras. Tillstånd ska även kunna omprövas vid övereta­blering eller andra konstaterade brister.
Därför vill Vänsterpartiet riva upp både lagen om valfrihet, LOV, och den så kallade fria etableringsrätten, som innebär att i stort sett vem som helst, när som helst och var som helst kan starta en verksamhet som finan­sieras med skattemedel.

Det är självklart rätt att inte tillåta Svenskt Näringsliv och högeralliansen att få monopol på begrepp som valfrihet och kvalitet, som för dem är synonymt med privatisering­ar och fördelning efter köpkraft som innebär rävens frihet att jaga hönsgårdens läckerbitar och de välbeställ­das frihet att köpa sig en guldkantad gräddfil.

Ändå väcker vissa formuleringar i Jonas Sjöstedts och Ulla ­Anderssons inlägg på DN Debatt den 4 juli om V:s nya konkreta förslag nya farhågor för möjliga kompromisser åt höger med de övriga ”rödgröna” i riksdagen. Det gäller till exempel att överskott ”i allt väsentligt” ska stanna i verksamheten, eller att de som ”endast är ute efter att göra en vinst förlorar intresset för att verka i välfärden”.
En oproportionerligt stor del av inlägget handlar därefter om att godta den nya, men föga använda bolagsform för välfärdsföretag som Göran Perssons regering införde den 1 januari 2006, men som få än så länge använder sig av: aktiebolag med särskilda vinstbegränsningar.
Dessa tillåts göra en viss mindre aktieutdelning, om än inte mer än en procent över statslåneräntan på det insatta kapitalet. De får också överlåtas till andra bolag, om än ­bara till aktiebolag av samma vinstbegrän­sande slag.
Samtidigt skulle sådana ­aktiebolag antagligen betydligt lättare än verksamheter i egen regi kunna kringgå vinstbegränsningar genom att använda skattemedlen till att betala höga chefslöner och bonusar, saltade räkningar till konsulter o s v i avvak­tan på att en ny regering åter öppnar för vinstutdelningar.
I övrigt arbetar de i alla fall än så länge enligt samma lojalitetsregler som andra företag, med begränsad yttrande- och meddelarfrihet ­jämfört med offentlig verksamhet.
Det vällovliga syftet är antagligen att bevisa för riksdagskollegor och media att Stefan Löfvén har fel när han säger att ett stopp för vinster i välfärden ”inte låter sig göras”.

Rättvisepartiet Socialisterna säger inte nej till alla stiftelser eller kooperativ för välfärdstjänster, även om vi reser ragg mot alla tendenser till gräddfiler för de som kan betala ­extra och till exempel religiösa skolor och förskolor. Men kampen för välfärd utan vinst måste framförallt handla om att slå vakt om skola, vård och omsorg i utvecklade former för offentlig verksamhet och om kamp för att återta privatiserade verksamheter i kommunal, landstingskommunal eller statlig regi. Självklart ­kopplat till kamp för upprustning, ­fördelning efter behov och makt åt personal och brukare.
Även alternativa pedagogiska idéer skulle må bäst i offentlig regi och samtidigt minska behovet av nya byråkratier för upphandling och kontroll av privatiserade verksamheter, även om dessa skulle operera på non-profit-basis.
Som Martin Klepke noterar i Arbetets ledarblogg ifrågasatte Jonas Sjöstedt även utförsäljningen av järnvägen och apoteken, dock utan att ännu koppla det till krav på återförstatligande.
Arne Johansson

Nätverket Välfärd utan vinst

Säg nej till privatiseringar och de privata bolagens plundring av välfärdssektorn: sprid och skriv på nätverket Välfärd utan vinsts budkavle.
Budkavlen kan undertecknas på namninsamling.se (se länk på socialisterna.org).
Den 17 september, kvällen innan riksdagens högtidliga öppnande, genomför nätverket en demonstration i Stockholm som avslutas med en Folkriksdag på Mynttorget.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!