Välfärd utan vinst

2012-02-25 00:33:05


En riksbudkavle mot privatiseringarna, ökat tryck på facken och samtidigt egna aktioner, som mot världens största sjukhusupphandling, av S:t Görans akutsjukhus i Stockholm, hörde till de konkreta steg som diskuterades.

Stormötet för Välfärd utan Vinst den 15 februari i Stockholm blev en inspirerande avstamp för kampanjen. De över 80 deltagarna pepprades med fakta och skildringar från de fem inbjudna talarna som i sin tur fick ta emot mycket respons och förslag på saker som måste göras. Nu har vi demonstrationen mot upphandlingen av S:t Görans sjukhus den 27 mars i sikte.

– Jag är vald till ledningen för Lärarfacket i Europa och reser mycket. Det slår aldrig fel: folk runt om i världen tror mig inte när jag berättar om det svenska skolsystemet där det är fritt fram för företag att göra vinster, berättade Bo Jansson som är andra vice ordförande i Lärarnas Riksförbund. Han hänvisade också till förbundets rapport som visar på ett högre tryck på lärare att sätta högre betyg i kommuner med mycket skolkonkurrens.
–  Jag jobbar på Norrmalm i ett av de 130 privata hemtjänstföretagen, det finns två kommunala. Min chef fick avknoppa verksamheten för 275 000 kronor. Första året gjorde hon en vinst på tre miljoner, berättade Sanna Tefke, fackligt aktiv i Kommunal sektion Gullmarsplan.

Efter höstens ­Caremaskandaler fick hon Kommunalavdelningen med på att besluta sig för en demonstration. Men avdelningen verkställde aldrig beslutet. Då bestämde sig Sanna Tefke, Göran Gustavsson (också han aktiv inom Kommunal) och andra socialister som Arne Johansson, Anita Salvén, Barbara Brädefors m fl att starta nätverket Välfärd utan Vinst för att både mobilisera och trycka på facket.
Nu är det återigen förankrat på tre Kommunalsektioners årsmöten att trycka på för att demonstrationen måste bli av.
Martin Klepke, politisk redaktör på LO-Tidningen, pratade om den ”kvasimarknad” som välfärdsmarknaden utgör. Vinster får inte utvinnas genom höjda avgifter, därav blir nedskurna personalkostnader inbyggt i systemet. Riskkapitalbolag har som affärsidé att köpa upp företag, driva upp vinsten under några år, och sedan sälja. Carema köptes av 3i för 1,8 miljarder och såldes senare till Triton för 8,3 miljarder kronor.
Klepke nämnde också en s k metastudie (sammanställning av många olika studier) av professor Jan Axelsson i Östersund. Metastudien täcker 38 miljoner patien­ter i världen och visar bl a att vinstdrivna sjukhus har betydligt högre dödlighet än offent­ligt ägda.

– Jag är rebell, inledde Bengt Silfverstrand – kvällens äldste talare och f d riksdagsledamot (S).
Inom det socialdemokratiska partiet har han många gånger rebellerat mot privatiseringspolitiken. Silfverstrand hade också det mest långsiktiga perspektivet. Han citerade från en motion som han skrev i riksdagen 1984 där han varnade för att nedskärning­ar inom den offentliga sektorn skulle öppna upp för ­näringslivet att bryta sig in på denna nya marknad. Men processen i sig har skapat fallgropar för nyliberalismen.
Sist ut av podiets talare var Birgitta Sevefjord, oppositionsråd för Vänsterpartiet i landstinget. Med dramatik berättade hon om den parodiska processen inför upphandlingen av S:t Görans sjukhus, världens största akutsjukvårdsupphandling. Hon som vald politiker förväntas ta beslut den 27 mars på underlag som på området outbildade tjän­stemän tagit fram och de bara föredrar muntligt för politikerna. Allt är belagt med sekretess. Sevefjord berättade att det först stått i direktivet att de som vinner upphandlingen ska ha ­erfarenhet av akutsjukvård, men att det sedan togs bort eftersom det sågs som en konkurrensfördel gentemot de som inte har erfarenhet.
– Ni inser ju hur absurt det blir, var något som Sevefjord återkom till flera gånger.

När det så var dags för inlägg från golvet var stämningen laddad.
Masood Punjabi och Gunnar Westin, båda brevbärare, hörde till dem som efterfrågade mer mobilisering och konkreta initiativ från nätverket och de inbjudna talarna. Konferencier Arne Johansson svarade att det är jätteviktigt att ha en stor demonstration utanför landstingshuset kl 17.00 den 27 mars, något som nätverket planerar för och behöver hjälp med.
Det kom inlägg från fackligt aktiva bussförare och tågförare, som vittnade om effekten av avregleringarna inom dessa områden, från en representant från Folkrörelsen Nej till EU, om Lissabonfördraget som tvingar fram privatiseringar.
Det föreslogs också att Välfärd utan Vinst ska demonstrera på kvinnodagen den 8 mars kl 17.00 på Mariatorget, att mobilisering sker utanför privatiserade vårdcentraler och många andra ”tusen blommor som blommar”, som Bilbo Göransson från Rättvisepartiet Socialisterna ­uttryckte saken.
Elin Gauffin

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!