”Vårdval” betyder klasspolitik

0000-00-00 00:00:00
Högeralliansen står för klasspolitik på de flesta områden. Detta visar sig också inom sjukvården i Stockholms läns landsting, där det så kallade Vårdval Stockholm kommer att öka klassklyftorna inom länet.

Det generella välfärdssystem som byggts upp under 1900-talet syftade till att garantera ett gott liv även åt arbetare och mindre bemedlade. En viktig del i detta var ett hälso- och sjukvårdssystem som skulle tillhandahålla både basal hälsovård och akut sjukvård åt alla utifrån behov, oavsett inkomst, möjlighet att teckna egna försäkringar etc. Detta har ansetts som så viktigt att hälso- och sjukvården helt och hållet finansierats med skattemedel, för att behålla den demokratiska, politiska kontrollen.
Att Sverige är ett klassamhälle syns också i folkhälsan. Högre tjänstemän lever i genomsnitt fem år längre än arbetare, och den grupp som har flest årliga dagars sjukfrånvaro från arbetet är kvinnliga lågavlönade LO-medlemmar.

Hälsan följer klasslinjer
I Stockholmsområdet är den förväntade medellivslängden i höginkomsttagarkommunen Danderyd tre år hö-gre för kvinnor och fyra år högre för män jämfört med det relativt sett fattigare Botkyrka.
Det är statistiskt belagt att det finns ett samband mellan inkomst och medellivslängd. Låginkomsttagare tenderar att både röka mer, dricka mer alkohol och motionera mindre än höginkomsttagare. Det är till exempel fyra gånger så vanligt att någon dör till följd av alkoholmissbruk i den relativt sett fattiga stadsdelen Vantör i Stockholm än i det rikare Täby (källa: SCB).
På sociologispråk heter det att folkhälsan påverkas av socioekonomiska faktorer.
Fram till nyår har primärvården – den sjukvård som bedrivs utanför sjukhusen på vårdcentraler, av husläkare och distriktssköterskor – fått sina resurser bland annat utifrån vetskapen om att hälsan uppvisar klassskillnader. Vårdcentraler har haft ett visst områdesansvar. Förutom antalet boende i området, har vårdcentralens penningtilldelning påverkats av andelen småbarn, andelen äldre samt en socioekonomisk faktor, där låg medelinkomst, hög andel invandrare och bidragsberoende gett mer resurser. Om detta har förbättrat folkhälsan kan säkert diskuteras, men faktum kvarstår att medellivslängden fortsatte att öka i början av 2000-talet också i de kommuner och stadsdelar där den var relativt sett lägst.
Dessa folkhälsoambitioner avvecklas nu helt av den styrande borgerliga alliansen i Stockholms läns landsting. Vårdval Stockholm som infördes vid årsskiftet är en så kallad kundvalsmodell, där varje invånare i länet får ”lista” sig på valfri vårdcentral eller husläkarmottagning, som sedan ges ersättning per listad patient, och erhåller betalning per utfört läkarbesök. Varje enskild vårdcentrals ersättning frikopplas alltså från området den ligger i och blir istället helt beroende av hur många patienter som har listat sig hos någon av vårdcentralens husläkare.

Fri etableringsrätt

Även fortsättningvis kommer äldre patienter att ge en något högre ersättning, liksom barn. Däremot slopas den socioekonomiska faktorn helt, och det enda som blir kvar av någon form av extra ersättning blir då om tolk behövs vid ett läkarbesök. Samtidigt införs fri etableringsrätt för husläkarmottagningar, där vilken läkare som helst kan söka och få ersättning utifrån det antal patienter som har listat sig hos denne.
Konsekvenserna blir att varje vårdcentral måste lägga tid och resurser på att marknadsföra sig för att få patienter, istället för att koncentrera sig på att ge sina patienter bra undersökningar, behandlingar och vård. Istället för att satsa på de mest vårdkrävande patienterna, gynnar kundvalsmodellen korta och många läkarbesök, vilka innebär bra inkomster till relativt låg arbetsinsats. Ur vårdcentralens perspektiv sett uppstår då ”bra” och ”dåliga” patienter.
Med ett vårdvalssystem måste en enskild läkare i viss mån behaga sina patienter för att de inte ska lista sig hos någon annan. Den läkare som anser att patienten med ont i halsen inte behöver penicillin, riskerar att förlora en lönsam patient till en mindre nogräknad läkare som skriver ut det önskade penicillinet ”för säkerhets skull”.
De ”bra” patienterna är de relativt friska, oftast yrkesverksamma, som söker för en relativt begränsad åkomma eller hälsoproblem, men som gärna kommer på ett eller flera återbesök för säkerhets skull. En lönsam patient blir inte den som behöver mycket vård, utan en som efterfrågar mycket vård. Därmed förskjuts hela inriktningen på primärvården, från att ha varit behovsorienterad till att nu bli efterfrågeorienterad. Istället för att styra vårdresurserna dit de bäst behövs, styrs de hädanefter dit där det skriks högst.
Redan nu kan tydliga tecken på ökad klassojämlikhet skönjas. Beräkningar visar att vårdcentralerna i Rinkeby, Hallunda och Jordbro – samtliga typiska låginkomsttagarområden med höga ohälsotal – kommer att förlora 25-30 procent av sina tidigare anslag, detta till följd av den slopade socioekonomiska faktorn.

Växande vårdskillnader
Samtidigt har redan nu fem nya läkarmottagningar etablerat sig i det relativt välmående Kungsholmen, medan inte en enda ny läkarmottagning har öppnats i Haninge kommun, där den resursstrippade Jordbro vårdcentral ligger.
Om man anser att primärvården ska förbättra folkhälsan för alla i ett område, för Vårdval Stockholm primärvården inte framåt utan bakåt. Den borgerliga alliansen motsätter sig därmed, kanske inte i ord men väl i handling, tanken på förbättrad hälsa för dem som bäst behöver det, för att istället medvetet öka klassklyftorna även på hälsoområdet.

Johan Sand

FAKTA
Nedläggningar och sammanslagningar

Närakuterna:
Nedlagda vid årsskiftet:
• Botakuten.
• Södertälje närakut.
• Sabbatsbergs närakut.
• Skärholmens närakut.
Läggs ner under året:
• Jakobsbergs närakut.
• Rosenlunds närakut.
• Brommaplans närakut.
• Farsta närakut.

Barnavårdscentraler:
• Akalla BVC läggs ner, uppgår i Kista BVC.
• Råsunda, Hagalunds, Västra Skogens, Huvudsta, Björnstigens BVC läggs ner, uppgår i Solna BVC.
• Alby, Fittja och Hallunda BVC flyttar till vårdcentralerna.
• Brottby BVC läggs ner, uppgår i Vallentuna BVC.

Barnmorskemottagningar (BMM):
• Husby BMM flyttar till Kista, blir Kista-Husby BMM.
• Rissne BMM läggs ner.
• Hallonbergens BMM läggs ner.
• Kallhälls BMM flyttar till Kungsängens BMM.
• Alby och Fittja BMM slås ihop till Norra Botkyrkas BMM.

Familjecentraler:
• Hallunda, Fittja och Alby familjecentraler upphör.
• Solna familjecentral flyttar till Familjens hus i Solna C.

Ungdomsmottagningar:
• Tensta ungdomsmottagning läggs ner, flyttar till Kista ungdomsmottagning.
• Akalla Kista ungdomsmottagning läggs ner, flyttar till Kista ungdomsmottagning.

Äldrevårdscentraler:
• Solna äldrevårdscentral läggs ner.
• Hökarängens äldrevårdscentral nedlagd sedan årsskiftet.
• Tensta vårdcentral och Järva vårdcentral slås ihop till Tensta vårdcentral.


Källa: SvD den 18 januari

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!