Varifrån kommer homofobin?

2006-08-09 15:48:46
En tiondel av befolkningen uppskattas vara homosexuella, bisexuella eller transpersoner, förkortat HBT. Att som man ha sex med en annan man var fram till 1864 belagt med dödsstraff i Sverige. Det är det ännu i länder som Iran. Där piskades och hängdes två tonåringar i fjol på grund av sin läggning. Totalt har den islamistiska regimen mördat 4 000 HBT-personer sen 1979. Ingenstans i världen har HBT-personer samma juridiska rättigheter som de som följer heteronormen.

Överallt möter HBT-personer homofobins fula ansikte. Den värsta formen av homofobi är hatbrott som i Sverige ökade med 117 procent mellan 2004 och 2005.
Rötterna till homofobin återfinns i patriarkatet och klassamhället
Rättvisepartiet Socialisterna manar till kamp mot homofobi och all form av diskriminering.
Homosexuell är den som dras till människor av samma kön, medan bisexuella kan bli förälskade och/eller sexuellt attraherade av båda könen. Heterosexuella dras till det motsatta könet. Transpersoner är ett samlingsnamn för olika tillstånd av könsidentifikation som skiljer sig ifrån normen för det kön som registrerats vid födseln.

Synliggöra förtrycket

Uppdelningen av människor i hetero/homo/bi kan ifrågasättas. Dels för att det mer handlar om en glidande skala med gråzoner. Men också för att indelningen i olika fack begränsar människor och leder till fördomar. I dagens heteronormativa och homofoba samhälle behövs dock HBT-begreppen för att synliggöra förtyck och diskriminering. I ett normlöst samhälle utan fördomar skulle behovet av sådana begrepp försvinna.
Heteronormen – att man antas vara hetero tills motsatsen är bevisad – upplevs som väldigt kränkande av många HBT-personer. Det kan också få större konsekvenser om det är lagar eller avtal det gäller, som rätten till en vård av anhörig eller efterlevandepension och liknande. Den som bryter mot en samhällelig norm får räkna med normivrarnas vrede, i det här fallet – homofobi.
Orsakerna till homofobi ter sig inte lika självklara som orsakerna till rasism och sexism. Rasism uppstod historiskt för att rättfärdiga imperialisternas plundring av kolonierna och för att splittra svarta och vita slavar. Sexismen låter Sveriges kapitalister få halva arbetskraften till 20 procents rabatt och en massa arbetsuppgifter som omsorg och hushållsarbete utförs gratis istället för att avlönas.
Ursprungligen uppstod kvinnoförtrycket/sexismen/patriarkatet för mellan 3 000-8 000 år sedan. Ur ett tidigare jämlikt, klasslöst samhälle uppstod privat ägande, i början framför allt av boskap, och därmed ett behov av att kontrollera kvinnors sexualitet för att garantera att arvet gick till mannens biologiska avkomma. Då en människa som vaktar boskap kan producera mer mat än hon äter upp blev det lönsamt med människoboskap – slavar. På den fria, slavägande mannen vilade ett ansvar att övervaka hustru, barn och husslavar, de som på latin utgjorde en familia – ”samtliga en man tillhörande anhöriga, slavar och förmögenheter”. Patriarkens envälde i familjen var garanten för stabilitet.
Kring detta, byggdes en ideologi där idén om manlig potens och dominans i sängen var en av stöttepelarna. Kvinnors sexualitet förnekades, deras roll skulle vara passiv, att bli penetrerade, ett föremål för mannens lusta. Samma roll menar forskare var accepterat i antikens Grekland för slavynglingar och i Rom för alla ynglingar, men aldrig för fria män. Liknande idéer finns i vissa latinska länder då bara den man som är passiv vid analsex ses som bög. Detta kan vara en förklaring till varför feminina män av homofober uppfattas som särskilt provocerande. Deras brott mot den patriarkala normen ifrågasätter homofobernas egen manlighet.

Viktigaste orsaken

Att lesbisk sex istället ofta upplevs som upphetsande beror på att kvinnor förutsätts sakna sexualitet och därför i stil med logiken inom sexistisk pornografi antas ha sex för att egga en man. Orsaken till att sex mellan kvinnor inte var förbjudet i England var att drottning Victoria sa att ”något så avskyvärt kan inte existera”.
Den viktigaste orsaken till homofobi är dock hotet mot kärnfamiljen. I slavsamhället var kvinnans lott slavens. Under feodalismen ett tillbehör till jorden, som feodalherren ofta fritt kunde bestämma vem hon skulle bilda familj med, för att försäkra ett fortbestånd av livegna. Under den tidiga kapitalismen var hennes ställning löneslavens, producerande varor i hemmet under översyn av mannen – hemmets ”fabriksbas” i klassamhällets intimaste bur.
Den materiella basen för kärnfamiljen skakas i sina grundvalar då kvinnan yrkesarbetar och därmed får samma samhälleliga makt som mannen. Detta ledde också till att det i städerna började samlas HBT- personer. I och med att en gryende gemenskap växte fram, växte också en motreaktion av förbud och homofobi.

Arbetarkamp

Det unga Sovjet var det första land i världen som avkriminaliserade homosexualitet, den första december 1917 – bara veckor efter revolutionen. Att det land som först bröt med kapitalismen var det som först legaliserade homosexualitet är ingen slump, framsteg för arbetarklassen följs av framsteg för kvinnors och HBT-personers rättigheter. Tyvärr fungerar det även omvänt.
Efter Stalins kontrarevolution i Sovjet återkriminaliserades homosexualitet 1934.
1988 instiftade Thatcher i Enland ”paragraf 28” som ett tillägg till ett nedskärningsprogram i kommunerna. ”Paragraf 28” tillåter inte kommunerna att bidra till publicering av material som lyfter fram homosexualitet – inte ens i syfte att minska spridningen av könssjukdomar. Lagen gäller än. Thatcher bekämpade både HBT-personers och arbetares ställning i samhället. Hatbrotten ökade markant under slutet av 1980-talet, mellan 1986 och 1991 mördades 70 bögar i Storbritannien.

Nazisthotet

Homofobi är en av grundstenarna i fascismen, som till det extrema hyllar kärnfamiljen. Nazityskland kastade hundratusentals bögar med rosa trianglar på armarna i gaskamrarna. Lesbiska tvingades bära svarta trianglar i koncentrationslägren. Den svarta färgen stod för ”asocial”, detta för att de inte ville ha sex med män. Till och med när lesbiska mördas för sin läggning förnekas den! En stor del av hatbrotten utförs idag av nazistiska grupper. Därför är det beklagligt att RFSL på senare tid spelat en så obetydlig roll i den antifascistiska kampen.
Föga förvånande är att religiös fundamentalism – en lejonkula av bakåtsträvande enfald, också är starkt homofob. De två världsreligionerna islam och kristendom har båda digra listor med homofoba brott och hets. Mer förvånande är HD:s skandalösa dom där pingstpastorn Åke Green friades efter att ha jämfört HBT-personer med en cancersvulst.
HBT-rörelsens första stora seger var Stonewallrevolten. I Stonewall, New York, slog bögar, flator och transvestiter tillbaka polisens räd den 27 juli 1969. Kravaller startade och pågick i fem dagar utan att kravallpolisen kunde få de efter hand tusentals HBT-personerna att skingra sig. Detta fick enorm uppmärksamhet världen över och ledde till att paroller som ”Gay Power” började användas och att en våg av nya kamporganisationer bildades.
Till minne av Stonewallrevolten firas Pride över hela världen i slutet av juli. På senare år har det gått ifrån att vara en politisk manifestation till ett kommersialiserat jippo, vars höga inträdespriser skrämmer iväg arbetarklassen. Stonewallrevolten skedde samtidigt som flera andra stora rörelser som kämpade för Black Power, kvinnors frigörelse och mot Vietnamnkriget. Kampvågen var möjligt p ga arbetarklassens ökade sociala tyngd. Att HBT-rörelsens framsteg gått hand i hand med arbetarrörelsens är en viktig lärdom för dagens HBT-aktivister.

Kämpande HBT-rörelse

Viktiga kampfrågor för HBT-personer i Sverige idag är att stoppa homofobisk mobbning på skolorna och arbetsplatserna. I detta har elevfack och fackfackföreningar en nyckelroll. det kräver att fackföreningar omvandlas till kämpande organisationer. Att stoppa hatbrotten är en fråga på liv och död, där antifascism är ett givet fokus.
Socialister måste återbygga HBT-rörelsen vilket i sin tur bidrar till att en skapa en arbetarrörelse som kan avskaffa allt vad kapitalism, klassamhälle, homofobi, könsroller och heteronormer heter!

Nikolaj Cyon

HBT – kronologi:
1608: män som ”liggia när Drängiar såsom när enne qwinno skola bådhen dödhen döö” enligt svensk lag.
1864: mildras straffet till två års straffarbete, men börjar gälla även kvinnor.
1899: bildas Vetenskapliga humanitära kommittén i Tyskland för att verka för avkriminalisering av homosex för män. Albert Einstein skriver på deras namnlista.
1944: avkriminaliseras samkönat sex i Sverige, men tas i stället in i sjukdomsregistret. HBT-personer sätts på mentalsjukhus.
1948: bildas ”forbundet af 1948” (F-48) i Danmark.
1950: bildas RFSL som en sektion av F-48.
1950: bildar kommunisten Henry Hay trots Kominterns homofobi ”The Mattachine Society” i USA, som blir starkt motarbetad av McCarthyismen.
1979: stryks homosexualitet ur sjukdomsregistret efter att RFSL ockuperat socialstyrelsens trappa.
1980-TALET: utmålas homosexuella som pestsmittande råttor på grund av HIV/AIDS-epidemin och hatbrotten ökar.
1995: träder lagen om partnerskap i kraft.
1999: införs lagen mot diskriminering i arbetslivet.
2003: omfattas sexuell läggning av lagen mot hets mot folkgrupp, utvidgas diskrimineringsskyddet och får homosexuella som ingått partnerskap rätt att adoptera.
2005: får lesbiska samma rätt till inseminering som heterosexuella.
• En utredning om könsneutralt äktenskap pågår.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!