Varslade pakistanier blir fall för DO?

2008-09-10 14:58:03
Kampen fortsätter för de 19 pakistanska sjömän på Ålandsbåten Birger Jarl som varslats om uppsägning på grund av diskriminering av icke EU/EES-medborgare. Nu förbereds bland annat en anmälan av sjöfartsstödets utformning till Diskriminerings- ombudsmannen (DO).

De 19 pakistanierna, som har arbetat längre än några andra på Birger Jarl, varslades i maj sedan rederiet förlorat sjöfartsstödet för sina utomeuropeis­ka sjömän. Detta är en direkt konsekvens av att regeringen när den utan närmare eftertanke översatte de nya riktlinjerna från EU till svensk lag ”glömde” att ta hänsyn till både Europakonventionens, regeringsform­ens och ILO:s regler mot etnisk di- skriminering.
Sjöbefälsförbundets vd Christer Themnér säger sig vara rejält irriterad över att förändringen gjordes utan att konsultera de fackliga organisationer­na.

Sjöfartsminister Åsa Torstensson (c) har som svar på en skrivelse från Sjöbefälsförbundet som kritiserade diskrimineringen av pakistanierna skrivit ett brev till EU-kommissionen. I detta brev begär dock den svenska regeringen en tidigarelagd översyn av EU-reglerna med hänvisning till ett annat problem: det behov av arbetskraftsimport till förväntade bristyrken på sjön som regeringen förutser. En sådan översyn sker tidigast 2010.
Offensiv har talat med en expert på sjöfartsfrågor inom EU-kommissionen. Denne kallar varslet av redan anställd personal som pakistanierna för ”en oavsiktlig konsekvens” av EU:s riktlinjer.
– Det är verkligen inte (”for sure not”) avsikten, som i stället är att undvika uppsägningar av europeiskt sjöfolk, säger Giovanni Mandola på EU-kommissionen till Offensiv.
Mandola förnekar all känne­dom om uppgifterna om att andra EU-länder inte har infört EU:s riktlinjer på samma sätt som i Sverige, men medger att det kan vara så att man i så fall inte meddelat detta. Offensiv fortsätter att undersöka uppgifterna.

Som ett sätt att öka trycket på den svenska regeringen att i alla fall ändra tillämpningen av EU-reglerna så att de undantar sedan länge anställd personal på den svenska arbetsmarknaden som de pakistanska sjömännen, har också en sedan tidigare konflikter vilande stödkommitté för pakistanier-na på Birger Jarl återaktiverats. Denna inlämnar i dagarna en anmälan om den etniska diskrimineringen i det nya sjöfartsstödet till Diskrimineringsom­budsmannen, med hänvisning till bland annat Europakonventionens och regeringsformens överordnade regelverk.

Offensiv har frågat den legendariske f d arbetsrättsjuristen Kurt June-sjö om han tror att DO kommer att ta upp en sådan anmälan.
– Det här är ett uppenbart fall av diskriminering, och det vore rättsröta om det inte tas upp av DO, säger Junesjö.
Samtidigt överväger syndikalister­na att stämma rederiet inför Arbetsdomstolen för brott mot lagen om anställningsskydd (LAS). Utsikterna till framgång har ökat sedan det visat sig att manövern att låta ett restaurangbolag överta all servicepersonal på båten från den 15 maj inte kunnat genomföras. Detta stärker de uppenba­ra bevisen för att detta bara var ett falskt trick för att kunna hänvisa till arbetsbrist som skäl för uppsägningarna av pakistanierna.

Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!