Västernorrland hårdast drabbat av arbetslöshet och varsel

2010-01-07 14:05:52
I slutet av förra året presenterade arbetsförmedlingen sina prognoser för arbetslösheten under det kommande året. Västernorrland har redan tidigare varit det län som varit hårdast drabbat av varsel.

Den prognos Arbetsförmedlingen nu gör är att arbetslösheten kommer att öka med ytterligare 1 450 personer i Västernorrland under 2010. Det innebär att nära 9 000 personer kommer att vara öppet arbetslösa i länet inom ett år.
– Västernorrland och Gävleborg har den högsta andelen varslade i landet. Och neddragningarna inom landsting och kommuner kommer att fortsätta både nästa år och 2011, sä­ger Michael Persson, chef för Arbets­förmedlingen Sundsvall, till Sund- svalls Tidning.

På min egen arbetsplats, landstinget, kom uppsägningarna på sjukhuset i december i fjol.
Tre arbetskamrater på min avdelning sades upp. Uppsägningstiden tar slut i maj. Många av dem kommer troligen att få jobba kvar som vikarier på sin ”gamla” arbetsplats under sommaren och semestern, men sedan kan det bli kärvt. Senare i vår kommer en ny våg av uppsägningar att äga rum på sjukhuset.

I sin nya prognos för hela landet spår Arbetsförmedlingen att arbetslösheten stiger från 8,4 procent i år till 9,4 procent 2010, för att därefter falla till 9,1 procent 2011.
Sysselsättningen bedöms minska med 108 000 personer 2009 och med 55 000 personer 2010. Nästa år väntas en marginell ökning med runt 10 000 personer.
Prognosen bygger, förutom olika konjunkturindikatorer, på intervjuer med cirka 12 500 privata arbetsgivare och nästan samtliga kommuner och landsting.

Det är ett tecken på i tiden att den arbetsgivare som går emot trenden är just Arbetsförmedlingen, som just nu håller på att rekrytera ett 20-tal perso-ner på grund av den ökade arbetsbelastningen. Efter årsskiftet ska man dessutom ta hand om 500 utförsäkrade länsbor från försäkringskassan.
Även om många företag enligt Arbetsförmedlingen tror på en ökad efterfrågan under kommande år så ger det inte så många jobb.
De flesta kan öka produktionen utan att nyanställa och inom indu­strin, byggbranschen och transportsektorn väntas sysselsättningen fortsätta att minska under 2010.

Per Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!