(V)em ska styra Norrbottens landsting?

2014-11-12 13:20:19
Den senaste veckan har lokalmedia i Norrbotten dominerats av frågan om hur Norrbottens läns landsting kommer att styras efter valet. Vänsterpartiet har stått i rampljuset för hela cirkusen eftersom de håller utslagsrösten mellan att ingå i en regnbågsallians eller fortsatt samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Vänsterpartiet (V) har under veckan hunnit lämna samarbetet med socialdemokratin, förlovat sig med en borgerlig röra och åter bjudit upp S till dans. Den tänkta regnbågsalliansen som offentliggjorts är mellan Norrbottens Sjukvårdsparti (Ns), M, V, C, FP och eventuellt MP.
Regnbågsalliansen skulle få 41 av totalt 71 mandat, där V står för 6 mandat. Socialdemokraterna har 27 mandat och eftersom SD med sina 3 mandat ställs utanför alla samarbeten innebär det att V avgör vilken sida som får majoritet.

I skrivande stund vacklar Vänsterpartiets distriktsledning mellan att välja borgarna, att fortsätta stå i skuggan av S eller att sätta sig i opposition. En regnbågsallians har enligt vissa setts som en nytändning för såväl landstinget som för V. Att gå tillbaka till S har framförts som en risk för att återigen stå i skuggan av storebror med för litet verkligt inflytande. Enligt Vänsterpartiets distriktsordförande Christina Snell Lumio ska ett klart besked komma i slutet av veckan eftersom att nästa fullmäktige hålls veckan därefter.

Den politiska kris som drabbar hela etablissemanget, när de etablerade partierna allt mer står för en snarlik politik, illustreras även i form av regnbågsallianser i flertalet norrbottniska kommuner. Krisen har även letat sig ner i Vänsterpartiet. Distriktet har inte varit eniga om hur framtida samarbeten ska se ut i landstinget, vilket bland annat har resulterat i avhopp från distriktsstyrelsen.
Nu kan vi se två läger; ett som talar om att valfrågan angående ett nej till vinster i välfärden är oförenligt med en borgerlig allians och det andra som mer än gärna ser ”nya tag” och blocköverskridande samarbeten. Därtill kommer kritiken mot de borgerliga, främst Ns som vill kapa kulturbudgeten med motorsåg.

Inflytandet har varit en av de centrala frågorna i diskussionen om vart V ska lägga makten under den kommande mandatperioden. Röster har höjts om att V borde rata det nuvarande och bland breda skikt djupt impopulära landstingsrådet Kent Ögren (S) och diskussionen verkar även finnas inom Socialdemokraterna.
Efter alla nedläggningar och åtstramningar har Ögren i folkmun stått för allt som är ruttet i socialdemokratin. Men efter helgens valkonferens för S blev resultatet att Ögren får sitta kvar.

Etablissemangets politiker är, oavsett vem som kommer att styra landstinget, överens i det stora hela: Det kommer att bli nedskärningar i landstinget. Hur många fler vårdplatser ska kapas, vad ska privatiseras härnäst och kommer vi uppleva någon kultur? Det är de riktiga frågorna i den sned(v)ridna maktkampen. ■