”Vi behöver en aktiv folkrörelse”

2018-02-21 14:06:09

foto: Ada Salomón


Det är dags att välja ny regionordförande för Hyresgästföreningen Västra Sverige. En av de mest nominerade kandidaterna i dagsläget är Kristofer Lundberg, ordförande i den stridbara Hyresgästföreningen Angered. Offensiv möter honom för en intervju under en tid av årsmöten och nomineringsmöten där Kristofer är en efterfrågad person.

–Jag fick i slutet av förra året frågan om jag kunde tänka mig att ställa upp till val som regionordförande för Hyresgästföreningen Västra Sverige. Sedan dess har frågan aktualiserats av att nuvarande ordförande inte ställer upp för omval och fler därmed har kommit med samma fråga. Jag har efter noga övervägande med kamrater beslutat mig för att tacka ja till nomineringen, säger Kristofer Lundberg.
– Vi går in i en period där hyresrätten är hotad av såväl aggressiva fastighetsbolag som politiska beslut: ombildningar, utförsäljningar, renovräkningar och hot om marknadshyror. Hyresgästföreningen har en viktig roll i att organisera hyresgästkollektivet i kamp mot detta.
– Det är ingen hemlighet att jag hör till de förtroendevalda som har lyft kritik genom åren, med uppmaningar till en mer kollektiv, demokratisk och kampbenägen ledning. Det är med exempel på de segrar vi har vunnit i Angered som jag kandiderar, däribland kommunaliseringen av 900 lägenheter och 0-alternativ vid renovering i Hammarkullen, stopp på ombildning av 450 lägenheter och stopp på utförsäljningar i Rannebergen. Detta är exempel på vad vi kan göra när vi går samman.
– Jag tror på människors vilja att vara aktiva, att det finns ett intresse av att vara med och fatta beslut och påverka sin egen och andras livssituation. Att det finns en vilja att kämpa för förbättringar är tydligt när vi ser till vår anslutningsgrad. Det finns en otrolig styrka när människor går samman och driver sina frågor gemensamt.
– Hyresgästföreningen talar mycket om behovet av maktförskjutning, om att hyresgäster måste få makt och inflytande. Men makt är inget som fås. Ingen med makt lämnar ifrån sig den frivilligt, utan makten måste tas genom vår kamp och organisering. Det är genom att agera som kollektiv som vi kan flytta fram hyresgästernas positioner.
– Det är viktigt att vara socialt och politiskt aktiv i sitt bostadsområde och på sina arbetsplatser. Jag har varit politiskt aktiv i 19 år och inom folkrörelsen i 7 år som ordförande i Sandeslätts lokala hyresgästförening, Hyresgästföreningen Angered och som ledamot i regionstyrelsen. Att folkrörelsen med sina nära 540 000 medlemmar inte är starkare beror inte på bristande engagemang, utan på att vi har alldeles för lite utbyte och lärdomar från varandra.
Vilken typ av ledarskap är det du vill skapa inom organisationen?
– Ledarskap inom folkrörelsen handlar om att bygga lag, om att ge människor en plats, en uppgift och bli en kugge i maskineriet, som en del av något större. Ledarskap handlar inte om att vara den som alltid har rätt eller får sin vilja igenom, utan om att skapa en atmosfär där alla vågar säga vad de tycker och därmed tillsammans kan komma fram till de rätta slutsatserna genom kollektiva och demokratiska diskussioner.
Varför har du valt Hyresgästföreningen för ditt engagemang?
– Jag engagerar mig i Hyresgästföreningen för att bostaden är en viktig politisk fråga och avgörande för en rad andra samhällsfrågor: trygghet, välfärd, arbete, utbildning, inflytande, engagemang och framtidstro. Möjligheten till alla dessa frågor är kopplad till rätten till bostad. För att en ska kunna ha ett socialt engagemang, ett rikt föreningsliv, utbilda sig och arbeta behöver vi en bostad. Bostadsbristen och trångboddheten är en broms på samhällsutvecklingen. Det behövs en massrörelse för att vända utvecklingen, säger Kristofer.
– Mitt uppdrag i Hyresgästföreningen grundar sig i socialt och politiskt engagemang. Jag vill se en mer aktiv och kämpande Hyresgästförening som går tillbaka till sitt historiska ursprung. Att Hyresgästföreningen blir ett verktyg för lokalsamhällets makt och inflytande över våra hem, vårt närområde och våra liv. Det är genom vår gemensamma organisering som vi kan förändra samhället i grunden, till ett samhälle som utgår från människors behov.
– För att nå dit behöver vi också se över hur vi organiserar oss. Vi måste utgå från det lokala, men tänka på det globala. Vad som händer i vår omvärld påverkar direkt våra bostadsområden. Vi behöver också ett närmare samarbete mellan lokala föreningar, föreningar och regioner där vi kan lära av varandra och stötta varandra i uppdraget som förtroendevald.Hyresgästföreningen vill vara en framtidsrörelse. Hur ser du på det?
– För att axla det ansvar vi har behöver vi en aktiv och mer utåtriktad folkrörelse. Den tidigare stämman beslutade om en vägvisare åt vilket håll föreningen vill. För att vi ska klara detta behöver Hyresgästföreningen vara en folkrörelse som finns med, syns där det händer och tar djärva initiativ. Vi förtroendevalda måste finnas med i den dagliga debatten, i det dagliga samtalet, men också i rörelser i bostadsfrågan som finns utanför våra led. Tillsammans kan vi skapa den kamporganisation som Hyresgäströrelsen en gång var.

Dina kritiker lyfter ditt medlemskap i Rättvisepartiet Socialisterna som ett problem. Vad säger du om det?
– Jag säger som jag sa till Hem och Hyra när de uppmärksammade att jag hade tagit plats i region­styrelsen: det är ingen hemlighet att jag är socialist. Jag har varit förtroendevald i Rättvisepartiet Socialisterna under en jättelång period. Nästa år har jag varit med i partiet i 20 år, men givetvis måste man kunna hålla isär sina roller.
– Att förtroendevalda har ett stort samhällsengagemang har alltid varit vanligt i Hyresgästföreningen. De som var med och bildade föreningen var för det mesta aktiva i arbetarrörelsen och andra folkrörelser. Min partitillhörighet har inte varit ett hinder för de bostadspolitiska segrarna i Angered, men de som hellre vill diskutera det försöker själva dölja sina partiböcker. Låt oss prata politiska intressen med dem istället, avslutar Kristofer. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!