”Vi tar fajten för jobb och välfärd”

2011-01-27 14:29:10
Knappt 600 deltog, fackliga aktiva och representanter för olika allianser mot nedskärningar på den speciella konferensen mot nedskärningar som National Shop Stewards Network (NSSN, en sammanslutning av fackliga vänsteraktivister) arrangerade i lör- dags (den 22 januari) för att bilda en riksomfattande kam­panj mot nedskärningar.

Konferensen beslöt att NSSN ska lansera en ”kampanj mot nedskärningar som drar samman fackföre­ningar och lokalsamhällen för att räd- da jobb och service”.
En kommitté på elva personer, sex från fackföreningar och fem från lokala gräsrotskampanjer mot nedskärningar, valdes enhälligt till att leda NSSN:s nya kampanj mot nedskärningar.
Detta beslut togs efter den mest grundliga och demokratiska debatt som hittills har genomförts inom den växande proteströrelsen mot högerregeringens nedskärningar.

Alex Gordon, ordförande för det stridbara transportfacket RMT, påminde alla om att NSSN bildades för fem år sedan på initiativ av RMT och sedan dess har organiserat många protester, sidomöten på fackliga konferenser och andra evenemang.
Han berömde NSSN:s ”inkluderande och icke-sekteristiska sätt att genomföra konferenser på, i kontrast till det ’ovanifrån och ned’-platt- formstalarledda tillvägagångssätt som intagits i det förflutna och även idag av en del andra organisationer”.
Han varnade också för att om NS­SN sätter sig på åskådarplats, inte engagerar sig i kampen mot regeringens åtstramningsåtgärder, så kommer det att skada dess trovärdighet i alla seri­ösa fackliga aktivisters ögon.

NSSN-sekreterare Linda Taaf-
fe framhöll att ”arbetarnas enorma makt” måste släppas lös för att stop­pa de värsta attackerna på folks levnadsstandard sedan 1922.
Vad hon åsyftade var att den demonstration som TUC (brittiska LO) anordnar den 26 mars måste följas av en endags generalstrejk i offentliga sektorn. Allt måste också göras för att även privatanställda går med i den strejken.
– Vi bekämpar emellertid inte bara regeringens nedskärningar, utan ock­så de som genomförs av socialdemokratiska Labours fullmäktigeledamö- ter, som i ord säger att de är emot nedskärningar men där de flesta av dem röstar för nedskärningar i kommunfullmäktige.
– Vi vill att NSSN:s kampanj mot nedskärningar ska bli lika framgångsrik som Anti-Poll Tax-kampanjen [en kampanj som i början av 1990-talet både stoppade denna orättvisa skatt och fällde Thatcher], sa Linda Taaffe.

I fråga om vilken attityd som kampanjen mot nedskärningar bör inta mot Labourfullmäktigeledamöter och parlamentsledamöter, bör vi samarbeta med alla som på allvar opponerar sig emot alla nedskärningar, men det är som Socialist Partys fullmäktigeledamot Dave Nellist, från Coventry, påpekade i sitt tal:
– Labourfullmäktigeledamöter  som opponerar sig emot nedskärningar  är mer sällsynta än fattiga bankirer i detta land!

Judy Beishon

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!