Vinstkramarnas plattform

2013-09-25 11:19:00
Den 23 september, bara två dagar efter Folkkampanj för Gemensam Välfärds manifestationer mot vinster och nedskärningar, har Alliansregeringen och profitörerna inom vård och omsorg lyckats få med sig inte bara Sveriges Kommuner och Landsting utan också ledningarna för Kommunal, Vårdförbundet och alla andra berörda fackförbund på en överenskommelse om vad de kallar en Etisk plattform för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförare inom vård och omsorg med offentlig finansiering.

Den ”etiska plattformen” är ett resultat av en inbjudan till överläggningar från Göran Hägglund, som speglar den enorma nervositeten inför den kompakta folkopinionen mot vinster i välfärden.
Men att Kommunals ordförande Annelie Nordström undertecknat vinstkramaralliansens överenskommelse är ett uppenbart svek mot förbundets medlemmar, som så sent som på sin kongress i maj inte bara sa nej till vinster i välfärden utan också krävde en kampanj från Kommunal och LO mot dem.
Exemplet Attendo, ett av de tyngsta riskkapitalägda bolagen inom Vårdföretagarna, borde räcka som bevis för det kvalificerade hyckleri det är frågan om.
Hur kan man sänka sig till att underteckna ett avtal som ska säkra att resurserna används ”kostnadseffektivt och långsiktigt” med representanter för de ägare som samtidigt när detta sker skamlöst plundrar verksamheten på en miljard kronor?
Den svindlande summan motsvarar 2 900 undersköterskors årslöner, ob och sociala avgifter – varav 17 miljoner kronor går rakt ner i fickan på Attendos vd Henrik Borelius.
Riskkapitalisterna är ju per definition inte långsiktiga. Hela deras verksamhet bygger på systematiska och ”belånade uppköp” av befintlig verksamhet, som inom normalt 3-7 år säljs vidare efter en forcerad värdeökning, och då med ett rejält klipp till spekulanterna.

Hur fackledare som Annelie Nordström i Kommunal och Sineva Ribeiro i Vårdförbundet kan underteckna en ”etisk plattform” med dessa blodsugare, som inte brännmärker sånt eller inte ens med ett ord nämner ordet ”vinst”, visar i vilken grad de sitter i arbetsköparnas knä.
Det är, som Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt säger, ”en plattform som vittnar om en nästan häpnadsväckande naivitet”.
Överenskommelsens svaghet understryks av att den bara är frivillig för de arbetsgivare som vill vara med.
Den har dessutom undertecknats innan man ens har enats om vilka krav som ska ställas.
Facken kommer utan tvekan att skryta om att den etiska plattformen innehåller stöd för kollektivavtal och meddelarskydd.

Men kollektivavtal ska enligt vad Vårdföretagarna säger på sin hemsida ”inte uppfattas som ett absolut krav för att få ansluta sig till plattformen. Som beställare får kommuner och landsting inte ställa sådana krav på en utförare. Informationen om kollektivavtal kan dock vara en viktig information för den patient eller brukare som själv ska välja utförare av vård eller omsorg”. ”Den offentliga beställaren kan inte diskriminera en utförare som inte har kollektivavtal”, tillägger man.
På ett liknande sätt ska ”det meddelarskydd som gäller offentlig verksamhet också så långt möjligt (vår kursivering) gälla även privata vårdgivare”. Där kan man gömma sig bakom att det krävs en förändrad lagstiftning för att ”ytterligare bidra till öppenhet och insyn”.
Över detta snömos ska dessutom ett partssammansatt råd med kansli och ”opartisk ordförande” presidera med årliga rapporter till regeringen. Detta innebär en korporativ institutionalisering av välfärdens kommersialisering.
I undertecknarnas DN-artikel slås det också fast att ”också kommuner och landsting måste redovisa ekonomin tydligt, bland annat för att visa att ingen utförare gynnas framför andra”.
Mycket talar för att detta betyder att till exempel S-kongressens omtalade ”kompromiss” om vetorätt inför nyeta­bleringen av välfärdsföretag förhandlats bort och att den offentliga sektorns privatisering institutionaliseras.
Det är efter denna så kallat etiska överenskommelse uppenbart att det inte räcker med att vinna en majoritet på LO:s eller Kommunals kongresser.

Sällan har väl en nyetablerad folkrörelse som Folkkampanj för Gemensam Välfärd så snabbt fått ett utmanande besked om det sorts motstånd i det välfärdsindustriella komplexet som måste brytas och om sin egen vitala betydelse för att mobilisera successivt växande lager av personal, brukare och fackligt aktiva ur den stora folkmajoritet som vill driva ut månglarna från templet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!