Vinstkritiker kan byta parti

2013-02-20 13:10:42
Daniel Suhonen och Dany Kessel på de så kallade 6F-fackens nya tanke-smedja Katalys har presenterat sig med en rapport nummer 1 som glädjande nog vågar kritisera alla de förslag om vinstbegränsningar, som hittills lagts fram av såväl LO-styrelsen som de rödgröna partierna, för att vara otillräckliga. I stället föreslår de i likhet med nätverket Välfärd utan vinst ”en stopplag som förbjuder vinstdrivande aktörer i välfärdstjänsterna där huvudprincipen är att den skattefinansierade välfärden bedrivs av offentlig sektor”. Det är ett ställningstagande som blir viktigt för den fortsatta debatten inom facken.
Med uppebar adress till S-kongressen i april varnar de för att 22 procent av valmanskåren enligt en ny opinionsmätning av Novus består av rödgröna väljare som är så vinstkritiska att de kan byta parti – samtidigt som sex procent av de borgerliga väljarna av samma skäl kan tänka sig att rösta på rödgröna partier.

Rapporten bygger på en befriande tydlig makt- och klassanalys. ”Det pågår ett klasskrig och det är min klass, de rika, som för kriget och som vinner det”, citeras den amerikanske mångmiljardären Warren Buffet i en ingress till rapporten, vars förord konstaterar hur katastrofalt arbetarrörelsen har försvagats i sin förmåga att bedriva kollektiv kamp och mobilisera människor för sina intressen.

I rapporten upprepas en hel del av de hårtslående fakta som faktiskt redan har presenterats av såväl S-partistyrelsens som av Kommunals och LO:s egna utredningar, liksom slutsatsen att det är de stora och riskkapitalägda koncernerna som är de stora vinnarna när den svenska välfärden privatiseras.
”Enligt vår analys ligger överföringen av skattemedel till välfärdsbolagen i mångmiljardklassen” sammanfattar också Suhonen och Kessel i ett inlägg på DN Debatt.
Det förslag som läggs fram av Katalys bygger alltså på en stopplag som förbjuder vinstdrivande aktörer och som klart säger att skattefinansierad verksamhet i huvudsak ska bedrivas av offentlig sektor, om än “med inslag av alternativa driftsformer enligt non profit-principer”.
Katalys föreslår vidare en Välfärdskommission med stora befogenheter att återta verksamheter och lösa vinstdrivande aktörer från sina kontrakt. ”Ingen ska behöva frukta att skolor eller vårdhem plötsligt stängs”. Även om privata aktörer även i detta förslag ges möjlighet att omforma sig, ”och eventuellt kan en ny bolagsform liknande dagens SVB-bolag och nya former av ekonomiska föreningar behöva skapas”, är inte detta huvudspåret.

Till skillnad från LO-styrelsen, och i viss mån även Vänsterpartiet, som båda lägger stor vikt vid aktiebolag eller samhällsbolag med särskild vinstbegränsning till statsskuldsräntan plus 1 procent, tycks ett återtagande i offentlig regi vara huvudspåret, samtidigt som alla de rödgröna förslagen kritiseras för ”en komplicerad kontrollapparat som blir stor och kostsam”.
Suhonen & Kessels främsta kritik mot LO:s förslag är att kommuner i detta är fria att göra undantag från samhällsbolagsformen. ”Det kommer att leda till att vinstläckaget fortsätter om inte undantaget tas bort”.

Nytt utredningsmaterial i rapporten är framförallt den nya opinionsundersökning av Novus som man har beställt och nu presenterar.
På frågan om de intervjuades inställning till att helt förbjuda vinster i välfärden tycker 42 procent att det är bra eller mycket bra, medan bara 34 procent anser att det är ganska dåligt eller mycket dåligt. På frågan om kravet att vinster som görs i välfärden ska återinvesteras tycker hela 75 procent att det är ganska bra eller mycket bra. Bara 8 procent tycker att ­vinstuttaget (d v s som idag) ska vara fritt. ”Vi visar att de rödgröna riskerar nästan ingenting på att våga vara tydliga i vinstfrågan, men gör man det inte kan en stor grupp säkra väljare demobiliseras”, argumenterar Suhonen & Kessel på DN Debatt.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!