Vinstlobbyn får svar på tal

2013-03-10 10:24:18
Daniel Suhonen och 6F-fackens nya tankesmedja Katalys har publicerat en välkommen argumentsamling mot de kapitalstarka välfärdslobbyisternas sirensång av fabricerade påståenden.
    Nu fattas bara några steg av verklig rörelse, gärna med rejäl uppbackning från de 6F-fack som vi hoppas sympatiserar med argumenten från Katalys trots att de gått med på den miserabla kompromissen i LO-ledningen, som ersatte LO-kongressens non profit med lite profit och fribrev i form av driftsavtal om fortsatt vinstdrift i de kommuner som vill.


Vinstfrågan är, som Suhonen skriver i Expressen, en ödesfråga för den svenska välfärdsmodellen. Men den förs i hög utsträckning mellan ett koppel köpta vinstlobbyister som är betalda av ett kapitalstarkt särintresse och dem som med ganska små medel företräder allmänintressets stora majoritet. Suhonen avslöjar också att Svenskt Näringsliv bara tre dagar innan publiceringen av Katalys första rapport med ett krav på en stopplag mot vinster i skola, vård och omsorg försåg Näringslivets fond för opinionsbildning med ytterligare 190 miljoner kronor.

I Svar på tal om vinster i välfärden smular Katalys sönder många av de falska myter som lobbyisterna försöker presentera som sanningar.
Mot att ”människor inte bryr sig om driftsformer, utan bara om kvalitet och valfrihet”, redovisas resultat av flera opinionsmätningar som ger en helt annan bild – till exempel den av Demoskop/Sektor 3 (tankesmedjan för det civila samhället med anknyting till icke vinstdrivande privata alternativ) som säger att endast 3 procent skulle välja ett vinstdrivet alternativ om andra fanns lika tillgängliga och Novus/Katalys senaste som visar att endast 8 procent ansåg att vinstdrivande företag är lämpliga inom vård, skola och omsorg.
Mot att ”privatiserad välfärd är bra för jämställdheten” visas att de stora privata välfärdsbolagen nästan uteslutande leds av män ”
Mot att “valfrihet kräver vinst” ställs det enkla faktum att vi i stället för en mångfald av kooperativ och idéburna aktörer har fått riskkapitalägda jättekoncerner.
Mot att ”om brukarna är nöjda är väl inte vinster ett problem” ställs att den typen av enkäter kan säga mycket lite. ”Nöjda” patienter har till exempel lättare att bedöma matens kvalitet och personalens bemötande än om vården är den bästa att få.

Allra viktigast så här några veckor innan S-kongressen i början av april är kanske Katalys argument om svårigheterna med att styra välfärden med kvalitetskrav och detaljregleringar.
Här citeras äldreomsorgsforskaren Marta Szebehelys sammanställning av utländska erfarenheter: ”Att hoppas att skärpt reglering och kvalitetskontroll är vägen framåt motsägs grundligt av mina kanadensiska och amerikanska kollegors erfarenheter: vart fjärde sjukhem i USA är av riktigt undermålig kvalitet trots skarpa kontrollsystem – och det är sämre i vinstsyftande än i icke vinstsyftande, och sämst i sjukhem som drivs av riskkapitalbolag”. Kan det sägas tydligare?
Katalys frågar sig också varför non profit-former som samhällsbolag skulle bli reella alternativ, när den nuvarande bolagsformen med en likadant begränsad vinstutdelning, SVB-bolagen, inte har blivit någon succé.
Slutsatsen är att dessa i så fall kräver en ny struktur av statligt understöd i form av fonder för finansiering när bankerna kan antas ställa sig skeptiska.
Inte alla avsnitt är lika starka, som till exempel när Katalys i ett försök att framstå som måttfull säger sig vilja ”flytta mitten åt vänster” och drar en konstlad gräns mellan vård, skola och omsorg och en mer positiv inställning till vinster i hårdare och tekniska tjänster som bussar, sophämtning och byggande.

Även om striden just nu fokuseras på vård, skola och omsorg hopar sig argumenten mot privat drift även av bussar, järnvägar, byggbolag och banker, för att ta bara några få exempel. Vinterns färska exempel på buss- och tågkaos, liksom de upprepade finanskrascher som idag övervältrats på skattebetalarna och lamslår hela Europa borde förtjäna en annan utblick.
Katalys alla goda argument behöver dock kombineras med nya initiativ och fackligt stöd till en arbetar- och folkrörelse underifrån mot det nyliberala systemskiftet på arbetsplatser, gator och torg.
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!