Vitådalens framtid på spel

2015-03-25 12:57:25

foto: Anna Eriksson
S-ledda Luleå kommun vill lägga ned Vitåskolan. Det skulle leda till att vissa barn så unga som sex år tvingas åka buss 48 kilometer enkel resväg till skolan.

Den 16 mars samlades 200 oroliga föräldrar och andra från Vitå, Jämtön och omkringliggande byar till ett informationsmöte i Vitåskolan. Deras värsta farhågor besannades när de fick höra att S-ledda Luleå kommun planerar att lägga ned skolan, hjärtat i Vitå. Skolan är en förutsättning för en framtid och utveckling i Vitå­dalen.

–Många upprörda boende i Vitådalen har hört av sig till Rättvisepartiet Socialisterna (RS) dels om det skandalösa beslutet, men också om hur illa bemötta de har blivit av kommunpolitiker och tjänstemän som inte har velat lyssna på deras fakta och argument, berättar Jonas Brännberg, gruppledare för RS i Luleå kommunfullmäktige.
Kommunens tjänstemän har utrett frågan sedan i september förra året, men planerna har hållits hemliga fram till årsskiftet, då boende fick nys om vad som var på gång. Sedan dess har en arbetsgrupp för skolans överlevnad bildats, som har försökt att få mer information, men som hela tiden har motarbetats.

Utredningsdirektiven från politiker och skolchefen sägs handla om att ”säkerställa elevers likvärdiga och lagstadgade rätt till utbildning”, men inget direktiv gavs om att utreda skolans funktion för landsbygdens överlevnad och som social mötesplats. Utredningen skriver i allmänhet om bristen på utbildade och legitimerade lärare och de särskilda svårigheter som finns på mindre skolor att få ihop behörigheter och heltidstjänster. Däremot sägs inte att Vitåskolan inte har några sådana problem. Lärarna har jobbat länge och är behöriga i alla ämnen som de undervisar i.
Skolan har idag 49 elever och i utredningen förväntas en drastisk minskning de närmaste åren. Arbetsgruppen för skolan har dock motbevisat utredningen och istället visat hur ett generationsskifte är i antågande, vilket kommer att leda till fler barn i skolan.
Dessutom räknar kommunens utredning helt felaktigt med att 70 procent av barnen som föds i området kommer att ha flyttat ut innan de börjar skolan. Om skolan däremot läggs ned blir prognosen om färre barn en självuppfyllande profetia.

Den egentliga orsaken till förslaget om nedläggning stavas nedskärningar. Små skolor kostar mer och politikerna ser en möjlighet att pressa in fler barn i Råneåskolan utan att tillföra allt för mycket resurser. Samtidigt baserar sig beslutet på antaganden – de ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning av skolan är inte ens utredda!
För barnen och deras familjer vore en nedläggning en stor försämring och skulle i några fall tvinga familjer att flytta. Vissa barn skulle redan från 6 års ålder få 48 kilometers enkel resväg till skolan!
– I praktiken vore det att säga ”Här kan ni inte bosätta er med barn”. Det blir barnlösa områden i kommunen, kommenterar Jonas Brännberg.
Förutom de längre resorna och att en mycket väl fungerande verksamhet som binder ihop bygden slås sönder, innebär förslaget också en kvalitetssänkning på fritidsverksamheten, där kompetens­krav och läroplanskrav försvinner när verksamheten nedgraderas från ”skolbarnomsorg” till ”pedagogisk omsorgsverksamhet”.

– RS ger fullt stöd till kampen för Vitåskolan. Arbetsgruppen för skolan har gjort ett fantastiskt jobb i att punkt för punkt pulverisera politikernas argument för att lägga ned skolan. Vad vi tror behövs nu är en bredare politiskt press på Socialdemokraterna. De boende i Vitådalen behöver gå ”man ur huse” för att uppvakta Barn- och utbildningsnämnden och kommunledningen. Även and-ra som hotas av samma utveckling borde uppmanas att ge sitt stöd, till exempel Svartöstadsskolan, Mariebergsskolan och Ersnässkolan. Vi kommer också att ta upp frågan i kommunfullmäktigemötet den 31 mars, avslutar Jonas Brännberg. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!