”Åtta av tio barn i nedre Bredsand lever i fattigdom”

2012-11-28 15:51:05
Under denna skrämmande rubrik berättar Dagbladet i Sundsvall om en skenande barnfattigdom i några av Sundsvalls största bostads­områden.
Tidningen har tagit del av statistik från Statistiska centralbyrån som visar på en fördubbling av barnfattigdomen under de senaste tio åren. I tre av bostadsområdena, Nacksta, Skönsberg och nedre Bredsand, lever minst 75 procent av alla barn på gränsen till barnfattigdom.
Hög arbetslöshet och låga inkomster anges som orsaker till utvecklingen.
Stefan Lundqvist