Försvara vården – försvara Hertsön!

2015-05-13 16:47:50
Nu börjar de nedskärningar som S-, V- och MP-styret planerar i Norrbottens läns landsting klarna allt mer. Redan den 1 maj höjdes patientavgifterna för till exempel sjukgymnastik och ambulans. Nu har uppgifter läckt ut om ett förslag på att lägga ned mer än var fjärde hälsocentral (vårdcentral) i länet. 

Det är på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets order som 370 miljoner kronor ska skäras ned i Norrbottens läns landsting till år 2017. Som resultat har tjänstemännen presenterat ett förslag som innebär att 8 av 30 hälsocentraler (vårdcentraler) i länet ska läggas ned. 

Den stora besparingen ska ske på bemanningen, men det är svårt att se att det ska bli mycket billigare. De människor som är skrivna på hälsocentralerna finns fortfarande kvar och behöver fortfarande träffa läkare, sjuksköterskor med mera, även om det blir svårare när resorna blir längre. Den enda logiska tolkningen som går att göra av förslaget är att det ska bli ännu svårare att få träffa en läkare eller annan vårdpersonal. 

Det vill säga: Mer mänskligt lidande ska ge landstinget mindre kostnader.

Ett arbetarområde som drabbas särskilt hårt är Luleås största stadsdel Hertsön. Där vill landstinget lägga ned Hälsocentralen. Dessutom planerar Socialdemokraterna i Luleå kommun att ersätta det kommunala badhuset med ett privat och att Lulebos lägenheter ska sälja ut till privata bostadsspekulanter.

– Rättvisepartiet Socialisterna (RS)  anser att det nu brådskar att organisera försvaret av vården och våra bostadsområden. Vi kommer till att börja med att diskutera med människor på Hertsön om hur vi kan sätta stopp för denna högerpolitik. Sedan skulle protester behöva knytas samman mellan olika områden och orter. Vi har inget att tjäna på att låta orter ställas mot varandra, och allt att tjäna på att kämpa tillsammans, säger Jonas Brännberg. kommunfullmäktigeledamot för RS i Luleå. ■