Global vapenhandel fortsätter att öka

av Per Olsson

Den globala vapenhandeln har ökat kraftigt de senaste fem åren och särskilt ökar vapeninköpen i Mellanöstern. Det visar en ny rapport från fredsforskningsinstitutet Sipri.
USA är den överlägset största vapenleverantören. USA:s vapenexport växte med 29 procent mellan 2009–13 och 2014–18, och dess andel av världens totala export steg från 30 procent till 36 procent. Under de senaste fem åren exporterade USA vapen till åtminstone 98 länder.