Indraget studiestöd förödande för gymnasieelever

2013-07-24 10:38:28
21 422 gymnasieelever förlorade sitt studiestöd i fjol. Det utgör 6,2 procent av det totala antalet gymna­sieelever. Centrala studiestödsnämn­den (CSN) visar siffrorna i ny statistik om indraget studiestöd på grund av skolk. Tidigare drogs studiestödet in först efter 20 procents frånvaro. Idag kan en ­gymnasieelev få indraget studiestöd om hen är frånvarande tre till fyra timmar i månaden.
Allt fler gymnasieelever har hamnat hos kronofogden med Björklunds politik och kommer att ha det svårare med att klara sig vidare i samhället.

Minela Mahmutovic