Malmö efter valet – fortsatt socialdemokratiskt styre

2018-10-17 11:38:21
Drygt 5 veckor efter valet blev det klart att S fortsätter att styra i Malmö kommun, dock i minoritet.
Både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen leds av socialdemokrater. Till kommunfullmäktiges ordförande utsågs efter sluten omröstning Carina Nilsson och till kommunstyrelsens ordförande valdes Katrin Stjernfeldt Jammeh. Men det socialdemokratiska styret är ett minoritetsstyre och Katrin Stjernfeldt Jammeh talade direkt efter att hon blivit vald om behovet av ett blocköverskridande styre i Malmö.
S vill gärna samregera med C och L för att hålla M, SD och V borta från politiskt inflytande. Det är samma mönster som i rikspolitiken där Stefan Löfven vill ha en blocköverskridande regering med C och L.

Den 22 november ska beslut tas om budgeten för Malmö 2019. Om MP och V röstar för S budgetförslag får den 30 röster. Om SD röstar för Alliansens budgetförslag får den 31 röster och i nuläget verkar detta vara det mest sannolika.
Det verkar alltså som om kommunpolitiken i Malmö kommer att vridas ytterligare åt höger de närmaste fyra åren, antingen via ett blocköverskridande styre med S+C+L eller med en alliansbudget med stöd av SD.
I vilket fall blir det ännu viktigare att ta kamp mot nedskärningar inom den offentliga välfärden samt mot rasism och flyktingfientlighet. Organisering mot högerpolitiken är nödvändigare än någonsin.