Valplattformen – en önskelista

2006-08-15 23:22:16
Vänsterpartiets valplattform är en önskelista, vällovlig som sådan men utan någon vägledning om hur kraven ska genomföras.

På dryga 20 sidor räknas 60-70 krav upp. Det mest uppmärksammade är kravet på 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Vänsterpartiet vill dessutom genomföra en arbetstidsförkortning, bygga och renovera 85 000 hyresrätter per år under en tioårsperiod, höja skatten på höga inkomster, kapital och vinster, minska grupperna i förskolan och skolan samt öka personaltätheten, öka resurserna till skolbibliotek, läromedel och elevvård, förbättra tandvårdsförsäkringen, avskaffa karensdagen etc etc.
Många av kraven kan man hålla med om, även om de är väldigt allmänt hållna.
Det som framförallt lyser med sin frånvaro i valplattformen är hur kraven ska genomföras. Inte med ett enda ord berörs den kamp underifrån som idag krävs för att genomföra även mindre krav.
Det som också helt lyser med sin frånvaro i programmet är krav på att samhället ska äga storföretag och banker för att möjliggöra en demokratiskt planerad ekonomi.

Ingrid Eriksson