Världens löner ökar knappt alls

2014-12-10 13:56:59
I fjol ökade lönerna globalt med bara 2 procent, trots att världsekonomin växte med dryga 3 procent 2013. Det framgår av den nya lönerapporten ILO Global Wage Report, som FN:s arbetslivsorganisation ILO presenterade i slutet av förra veckan.

Den genomsnittliga löneökningen i fjol var till och med lägre än löneökningen året innan, då lönerna steg med 2,2 procent i snitt globalt. Än är det alltså långt till att lönerna ökar i samma takt som innan den djupa globala kapitalistiska krisen slog till 2007-2008. Innan krisen steg lönerna med i snitt 3 procent globalt.
Men löneökningarna i världen är på det stora hela begränsade till de så kallade tillväxtländerna, som Kina, Indien, Central- och Östeuropa med flera. I världens rikaste länder ligger lönerna stilla och i länder som Japan, Italien och Storbritannien har lönerna sjunkit sedan 2007. I Afrika och Latinamerika har lönerna endast ökat med i snitt 1 procent per år sedan 2007. Det i sin tur har betytt ökade klyftor och minskad konsumtion.
Enligt ILO har krisen förstärkt den trend som påbörjades redan under 1980-talet – lönerna ökar mindre än produktiviteten (produktion per arbetad timme), vilket resulterat i att arbetarna har fått ut allt mindre av den ekonomiska tillväxten. Sedan 1980-talet har alltså kapitalets andel av BNP trendmässigt vuxit och arbetskraftens andel minskat, det vill säga att vinsterna har ökat på lönernas bekostnad. ■